Nekrologi


Z głębokim żalem i smutkiem oraz w poczuciu
niepowetowanej straty przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
Hansa-Dietricha Genschera


doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego

Ministra Spraw Wewnętrznych (1969–1974) oraz
Wicekanclerza i Ministra Spraw Zagranicznych RFN (1974–1992),
długoletniego deputowanego do Bundestagu, Przewodniczącego FDP,
wielkiego męża stanu.

Odszedł wybitny polityk i dyplomata
zaangażowany w dialog międzynarodowy,
Człowiek wielkich zasług dla polsko-niemieckiego pojednania,
laureat orderów i odznaczeń państwowych oraz nagród i wyróżnień.

W naszej pamięci pozostanie jako Przyjaciel Uniwersytetu Śląskiego,
Człowiek niezwykłej kultury osobistej, wielkiego serca i umysłu,
mądry i szlachetny, cieszący się powszechnym autorytetem i uznaniem.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym i Przyjaciołom,

których ta śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy ubolewania i współczucia

składają,
łącząc się z nimi w bólu i smutku,

Senat i Rektorzy

prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego
prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek – Rektor UŚ w latach 2002–2008
prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek – Rektor UŚ w latach 1996–2002
prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan – Rektor UŚ w latach 1990–1996

oraz społeczność akademicka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
dr hab. prof. UŚ Marii Pawłowiczowej


emerytowanego pracownika naukowego Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Śląskiego, z którym związana była od 1972 roku,
pracownika Zakładu Literatury Staropolskiej, Oświeceniowej i Romantycznej
w Instytucie Filologii Polskiej,
a następnie kierownika Zakładu Historii Książki i Bibliotek
w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej,
współtwórcę uniwersyteckiego środowiska bibliologicznego.

Utraciliśmy Osobę mądrą i serdeczną, oddaną ludziom i sprawom Uczelni,
organizatora życia naukowego, cenionego nauczyciela akademickiego,
wychowawcę wielu pokoleń bibliotekoznawców,
cieszącego się powszechnym szacunkiem i uznaniem.

Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Uczniom Zmarłej,
których ta śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy współczucia i żalu

składają

Rektor oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
mgr. Michała Walińskiego


nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Śląskiego
w latach 1974–1982,
asystenta w Instytucie Literatury i Kultury Polskiej
Wydziału Filologicznego, polonisty i folklorysty,
znawcy kultury popularnej,
jurora Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie i Najbliższym,
których ta śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy współczucia i żalu

składają

Rektor oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
Zofii Włodarczyk

emerytowanego pracownika administracyjnego
Uniwersytetu Śląskiego,
pierwszego Kierownika Działu Toku Studiów,
a następnie Działu Nauczania,
Osoby służącej pomocą i radą,
oddanej ludziom i sprawom Uczelni.

Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłej,
których ta śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy współczucia i żalu

składają

Rektor oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach