Kronika UŚ

II Festiwal Języka Ojczystego

22, 25 i 29 lutego w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej oraz na Wydziale Filologicznym w Katowicach odbyła się II edycja Festiwalu Języka Ojczystego. W programie wydarzenia znalazły się warsztaty, wykłady i gra edukacyjna dla uczniów szkoły podstawowej. Spotkania, które mają na celu krzewienie kultury języka oraz wiedzy o języku, adresowane były do uczniów, studentów i wszystkich miłośników języka polskiego. Wydarzenie zostało zorganizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, obchodzonego 21 lutego dla upamiętnienia demonstracji w Dhace (Bangladesz) w 1952 roku, podczas której zginęło pięciu studentów. Demonstranci domagali się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego. Organizatorem Festiwalu był oddział katowicki Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, zaś współorganizatorami Instytut Języka Polskiego UŚ, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego UŚ „Via Linguae”.

Seminarium „Oszczędzanie oraz inwestowanie długoterminowe”

1 marca na Wydziale Prawa i Administracji UŚ odbyło się seminarium inaugurujące moduł „Oszczędzanie oraz inwestowanie długoterminowe” w ramach programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. Projekt zakłada comiesięczne seminaria skierowane do studentów zainteresowanych rozwijaniem kompetencji w zakresie wiedzy o rynku finansowym, umiejętności podejmowania optymalnych decyzji w zakresie oszczędzania oraz inwestowania. Uczestnicy wszystkich spotkań otrzymają certyfikaty potwierdzające nabytą wiedzę. Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem powstał z inicjatywy Związku Banków Polskich i obecnie prowadzony jest na 122 polskich uczelniach, w tym na Uniwersytecie Śląskim. Program realizowany jest w przeświadczeniu, że połączenie doświadczeń dydaktycznych i naukowych z wiedzą praktyczną pozwoli na lepsze przygotowanie odbiorców do wykorzystania zdobytej wiedzy w przyszłej pracy zawodowej. Formuła programu oparta jest na realizacji wykładów prowadzonych zarówno przez praktyków reprezentujących partnerów, jak i nauczycieli akademickich oraz koordynatorów NZB. Obecnie realizowane są cztery moduły tematyczne: „Zarządzanie ryzykiem finansowym w biznesie i życiu osobistym”, „Narzędzia e-gospodarki”, „Ubezpieczenia społeczne niezbędne w prowadzeniu firmy i codziennym życiu każdego człowieka”, „Nowy wymiar bankowości spółdzielczej”. Partnerami programu są: Związek Banków Polskich, Biuro Informacji Kredytowej, BIG Info Monitor, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Fundacja GPW, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, Polska Izba Ubezpieczeń, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, Spółdzielcza Grupa Bankowa, Krajowa Izba Rozliczeniowa.

Promocja monografii Prosumenckie społeczeństwo a energetyka prosumencka

4 marca na Wydziale Nauk Społecznych odbyło się spotkanie dotyczące promocji monografii pt. Prosumenckie społeczeństwo a energetyka prosumencka. Problemy wdrażania innowacyjnych ścieżek rozwoju OZE. Publikacja opisuje program studiów podyplomowych społeczeństwo prosumenckie – prosumencka energetyka, prowadzonych wspólnie przez Uniwersytet Śląski w Katowicach i Politechnikę Śląską w Gliwicach. Spotkanie miało na celu promocję nowego, innowacyjnego i społecznie ważnego zagadnienia: kształcenia liderów wiedzy o odnawialnych źródłach energii oraz o prosumenckich rozwiązaniach służących zrównoważonemu rozwojowi społecznemu w naszym regionie, w tym problemom niskiej emisji, zdrowia ludzi i społecznego zaangażowania w potrzebne zmiany. Programy wspierania prosumentów i polityka rozwoju odnawialnych źródeł energii stwarzają wiele kontrowersji i pytań o celowość inwestowania w te technologie. Przedsięwzięcie ukazuje dylematy rozwoju, jakie muszą być rozważane przy realizowaniu nowej polityki energetycznej na podstawie założeń energetyki kogeneracyjnej.

Podczas spotkania uczestnicy otrzymali książkę oraz uzyskali szczegółowe informacje o programie studiów. W programie zaplanowano również wykład otwarty pt. „Etyka środowiskowa”, który wygłosił prof. dr hab. Piotr Skubała z Katedry Ekologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ.

Intel Extreme Masters 2016

Podczas tegorocznej edycji Intel Extreme Masters 6 marca w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbył się panel dyskusyjny zorganizowany przez Uniwersytet Śląski i firmy z branży IT. W panelu „Gry – e-sport – wirtualna rzeczywistość” udział wzięli: dr Tomasz Gnat i dr Michał Kłosiński (Wydział Filologiczny UŚ), Karolina Trzcionka (Future Processing), prof. Marcin Kostur (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ), Łukasz Hacura (Anshar Studios), Krzysztof Bińczak (Game Music), Aleksander Caban (Carbon Studios), dr Remigiusz Kopoczek (Wydział Artystyczny UŚ). Spotkanie poprowadził dr Wojciech Borczyk reprezentujący Wydział Artystyczny UŚ oraz firmę Incuvo. Dyskusja dotyczyła roli e-sportu we współczesnym świecie, szans i zagrożeń związanych z wirtualną rzeczywistością oraz gier jako elementu popkultury i sztuki. Uczestnicy rozmawiali również na temat psychologii gracza i gier, rzeczywistości w świecie gier oraz narzędzi i metod ich tworzenia.

Finały zawodów Intel Extreme Masters zorganizowano w Katowicach już po raz trzeci. Najlepsi gracze z całego świata walczyli o nagrody, których łączna pula wynosiła 500 tys. dolarów. Zmagania zawodników podczas mistrzostw świata gier komputerowych co roku obserwuje na żywo kilkadziesiąt tysięcy osób.

Jubileusz 80-lecia prof. Czesława Głombika oraz prof. Haliny Promieńskiej

8 marca w sali Rady Wydziału Nauk Społecznych odbywał się jubileusz 80-lecia prof. zw. dr. hab. Czesława Głombika oraz prof. dr hab. Haliny Promieńskiej. W programie wydarzenia znalazła się część artystyczna oraz laudacje władz uczelni, wydziału i zaproszonych gości. W uroczystości udział wziął prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Prof. zw. dr hab. dhc. Czesław Głombik jest historykiem filozofii, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1974 roku był pracownikiem Instytutu Filozofii UŚ. Jego praca badawcza koncentruje się na nowożytnej i najnowszej tradycji filozofii polskiej, a w ostatnich piętnastu latach także czeskiej, ujmowanych programowo na szerokim tle prądów ideowych i kierunków filozofii europejskiej XIX i XX wieku.

Prof. dr hab. Halina Promieńska jest etykiem, absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, była wieloletnią kierowniczką Zakładu Etyki UŚ. Jest członkinią wielu towarzystw etycznych. Jej badania koncentrują się wokół etyki praktycznej.

X edycja Święta Liczby Pi

14 i 15 marca na Uniwersytecie Śląskim obchodzono Święto Liczby Pi. Zaproponowaną formą obchodów święta, które przypada 14 marca, był dziesiąty już festiwal nauk ścisłych i przyrodniczych organizowany na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ w Katowicach. W programie wydarzenia znalazły się liczne wykłady, warsztaty, pokazy i konkursy. Wykład inauguracyjny wygłosił dr Krzysztof Ciesielski z Uniwersytetu Jagiellońskiego. W wydarzeniu udział wziął prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. prof. UŚ Mirosław Nakonieczny. Udział w obchodach Święta Liczby Pi wzięły osoby zainteresowane podjęciem studiów na kierunkach matematyczno- -przyrodniczych, studenci (również innych kierunków), nauczyciele, a także wszyscy, którzy swoją przygodę z edukacją już dawno skończyli. Dodatkowo od 14 do 18 marca Święto Liczby Pi trwało w Chorzowie i było połączone z Chorzowskim Festiwalem Nauki.

Prof. Andrzej Kowalczyk rektorem UŚ w kadencji 2016–2020

15 marca Kolegium Elektorów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dokonało wyboru rektora Uniwersytetu Śląskiego na kadencję 2016–2020. Na ogólną liczbę 200 elektorów na posiedzeniu wyborczym obecnych było 195 elektorów uprawnionych do głosowania. Na 194 ważnie oddane głosy prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk otrzymał 117 głosów. Pozostali kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów: prof. zw. dr hab. Marian Kisiel – 41, prof. zw. dr hab. Krystian Roleder – 18, prof. zw. dr hab. Alicja Ratuszna – 17. Jeden głos oddano przeciwko wszystkim kandydatom. Urzędowanie na stanowisku rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. Andrzej Kowalczyk rozpocznie 1 września 2016 roku.

Medal dla JM Rektora UŚ

16 marca w Górnośląskim Parku Przemysłowym w Katowicach odbyło się uroczyste spotkanie Loży Katowickiej Business Centre Clubu połączone z wręczeniem medalu pamiątkowego z okazji 250. rocznicy ustanowienia Orderu św. Stanisława Biskupa Męczennika. Na wniosek kanclerza Loży Katowickiej BCC Wielka Kapituła Królewskiego Orderu św. Stanisława przyznała medal pamiątkowy JM Rektorowi Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Wiesławowi Banysiowi. Wraz z medalem wręczono dyplom okolicznościowy.

Światowy Tydzień Mózgu 2016

Od 14 do 18 marca w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbywały się wykłady organizowane w ramach Światowego Tygodnia Mózgu 2016. Wydarzenie miało na celu promowanie wiedzy z zakresu neurobiologii, kognitywistyki i psychologii. Było adresowane do studentów, uczniów oraz osób, które interesują się możliwościami i ograniczeniami naszego mózgu. Uniwersytet Śląski już po raz siódmy zorganizował obchody Światowego Tygodnia Mózgu. Informacje na temat funkcjonowania ludzkiego mózgu i umysłu zostały przedstawione uczestnikom w ciekawej, popularnonaukowej formie. Tydzień Mózgu 2016 zorganizowany został przez studentów, doktorantów, pracowników Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersyteckie Towarzystwo Naukowe we współpracy ze specjalistami informacji naukowej CINiBA.

Pracownicy Wydziału Nauk o Ziemi członkami Komitetu Nauk Geologicznych PAN

Czterech pracowników Wydziału Nauk o Ziemi UŚ zostało członkami Komitetu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk. Zgodnie z regulaminem wyborczym PAN wybrano 30 członków Komitetu, spośród 141 kandydatów. Członkami Komitetu Nauk Geologicznych PAN z Uniwersytetu Śląskiego zostali: prof. dr hab. Jerzy Żaba – kierownik Katedry Geologii Podstawowej, prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek – kierownik Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii, dr hab. prof. UŚ Leszek Marynowski – kierownik studiów III stopnia, prof. zw. dr hab. Grzegorz Racki z Katedry Paleontologii i Stratygrafii. Profesor Jerzy Żaba zdobył najwięcej głosów spośród wszystkich kandydatów – 71.

Odsłonięcie pomnika prof. Józefa Pietera

18 marca w Skoczowie odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika profesora Józefa Pietera, wybitnego psychologa, pedagoga i filozofa, który był jednym z pierwszych orędowników idei powstania Uniwersytetu Śląskiego. W 1946 roku profesor Józef Pieter podjął się zorganizowania Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach, pełnił również funkcję rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach, którą kierował do 1968 roku, gdy z jej połączenia z filią Uniwersytetu Jagiellońskiego powstał Uniwersytet Śląski. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, Uniwersytet Śląski reprezentowała dr Katarzyna Marcol, prodziekan ds. promocji i współpracy ze środowiskiem lokalnym Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji. Program uroczystości obejmował również spotkanie połączone z wykładem. W wykładzie i dyskusji uczestniczył między innymi prof. zw. dr hab. Czesław Głombik, historyk filozofii od 1974 roku związany z Uniwersytetem Śląskim.

Wybory prorektorów na kadencję 2016–2020

21 marca w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyło się posiedzenie Kolegium Elektorów Uniwersytetu Śląskiego, którego przedmiotem była prezentacja kandydatów na prorektorów oraz wybór prorektorów na kadencję 2016–2020. Prorektorami Uniwersytetu Śląskiego wybrani zostali: prorektor ds. finansów i rozwoju: dr hab. prof. UŚ Michał Daszykowski, prorektor ds. kształcenia i studentów: prof. dr hab. Ryszard Koziołek, prorektor ds. badań naukowych: prof. zw. dr hab. Andrzej Noras, prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej: dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski