I edycja Szkoły Prawa USA już na półmetku

Unikatowy projekt

Szkoła Prawa USA to nowy projekt międzynarodowy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, w ramach którego wykłady dotyczące amerykańskiego systemu prawnego przeprowadzają na WPiA specjalnie w tym celu zaproszeni wykładowcy ze Stanów Zjednoczonych. Szkoła rozpoczęła swoją działalność 17 października 2015 roku.

Organizatorzy i uczestnicy I edycji Szkoły Prawa USA na Wydziale Prawa i Administracji UŚ
Organizatorzy i uczestnicy I edycji Szkoły Prawa USA na Wydziale Prawa i Administracji UŚ

Podczas uroczystości inauguracji pierwszego gościa z USA – profesor Roberta Gardę z Loyola University – powitali prodziekan WPiA dr hab. prof. UŚ Rafał Blicharz, kierownik Szkoły Prawa USA oraz pełnomocnik dziekana ds. współpracy międzynarodowej dr hab. prof. UŚ Ewa Rott-Pietrzyk, a także dyrektor administracyjny Szkoły Prawa USA Tomasz Chabrzyk.

W jej ramach Wydział Prawa i Administracji gości wykładowców ze Stanów Zjednoczonych od października 2015 roku do lipca 2016 roku. Szkoła jest projektem unikatowym w skali kraju. Została utworzona we współpracy z trzema renomowanymi amerykańskimi wydziałami prawa: The Loyola University New Orleans College of Law, The University of Arkansas at Little Rock, William H. Bowen School of Law oraz The University of Toledo, College of Law. Projekt adresowany jest do studentów i praktyków kierunków takich, jak prawo, administracja, przedsiębiorczość oraz kierunki ekonomiczne. Wśród słuchaczy Szkoły Prawa USA znajdziemy nie tylko studentów, ale również aplikantów radcowskich i adwokackich, doktorantów, sędziów oraz radców prawnych i adwokatów. Ze względu fakt, iż zajęcia i egzaminy prowadzone są wyłącznie w języku angielskim, jego płynna znajomość stanowi warunek uczestnictwa w Szkole. Zajęcia odbywają się weekendy (soboty i niedziele), po jednym zjeździe w miesiącu. Przedmioty prowadzone w ramach Szkoły Prawa USA są niezwykle różnorodne, oprócz dyscyplin, takich jak prawo karne, prawo konstytucyjne czy prawo rzeczowe, program Szkoły obejmuje także zajęcia praktyczne, np. ze sporządzania pism procesowych lub metodologii badań prawnych.

Szkoła Prawa USA stanowi dla słuchaczy doskonałą okazję nie tylko do zgłębienia amerykańskiego systemu prawnego, ale także do rozwinięcia swoich umiejętności w zakresie sztuki argumentacji i strategii obrończej oraz do zapoznania się z amerykańskim podejściem do nauczania prawa. Wykłady i zajęcia przeprowadzone w trakcie pięciu dotychczasowych zjazdów cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników, których aktywność i kreatywne myślenie bardzo wysoko ocenili goszczący na Wydziale Prawa i Administracji profesorowie z USA.

Zadowolenie z udziału w Szkole wyrazili również jej słuchacze. W przeprowadzonej niedawno wśród nich ankiecie bardzo wysoko oceniono zarówno amerykańskich profesorów, jak i prowadzone przez nich zajęcia. Słuchacze byli zwłaszcza pod wrażeniem sposobu prowadzenia zajęć przez wykładowców z USA, który dość znacznie różni się od tego, do czego mogli przyzwyczaić się na polskich uczelniach. Bardzo pozytywnie odnosili się również do merytorycznego przygotowania wykładowców oraz do ich komunikatywności. Nie bez znaczenia dla ostatecznej oceny Szkoły Prawa USA była też panująca w czasie zajęć przyjazna atmosfera oraz niezwykle życzliwy stosunek profesorów do słuchaczy.

Oprócz prof. Roberta Gardy z Loyola University New Orleans College of Law, który przeprowadził wykłady na temat amerykańskiego prawa umów, na WPiA w roku akademickim 2015/2016 gościli również: prof. Kenneth Gould z University of Arkansas at Little Rock, William H. Bowen School of Law, którego zajęcia dotyczyły procedury cywilnej na tle porównawczym, oraz prof. Gregory M. Gilchrist z University of Toledo College of Law – jego wykład dotyczył z kolei prawa karnego.

W zgodnej opinii przedstawicieli wszystkich czterech uczelni odpowiedzialnych za ten unikatowy projekt Szkoła okazała się wielkim sukcesem i w związku z tym podjęta została decyzja o kontynuowaniu go w kolejnym roku. Obecnie trwają dyskusje i prace nad programem drugiej edycji Szkoły, a w niedalekiej przyszłości można spodziewać się informacji o rozpoczęciu naboru. Wszystkich zainteresowanych wzięciem w niej udziału zachęcamy do śledzenia oficjalnej strony internetowej Szkoły Prawa USA (dostępnej pod adresem www.wpia.us.edu.pl/school-us-law) oraz strony w serwisie społecznościowym Facebook (dostępnej pod adresem https://www.facebook.com/schoolofuslaw).

Autorzy: Tomasz Chabrzyk
Fotografie: Agnieszka Szymala