Nekrolog


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
prof. dr. hab. Ryszarda Mańki-Marcisza


emerytowanego profesora
Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego,
zastępcy dyrektora Instytutu Fizyki ds. naukowych w latach 1990–1993,
kierownika Zakładu Astrofizyki i Kosmologii,
cenionego nauczyciela akademickiego,
Osoby życzliwej i serdecznej, służącej pomocą i dobrym słowem,
powszechnie lubianej i szanowanej, oddanej sprawom Uczelni.
Będzie nam Go brakowało. Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym, Współpracownikom oraz Przyjaciołom Zmarłego,
których ta śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy współczucia i żalu

składają, łącząc się w bólu i smutku,

Rektor oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach