Stopnie i tytuły naukowe

Doktoraty:

Dr Natalia Borowska-Żuchowska Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Dr Joanna Guzik Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Dr Karol Małota Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Dr Marek Marzec Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Dr Ewa Robaszkiewicz Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Dr Marta Baron-Milian Wydział Filologiczny

Dr Magdalena Figzał Wydział Filologiczny

Dr Beata Gałan Wydział Filologiczny

Dr Iwona Słomak Wydział Filologiczny

Dr Agnieszka Tambor Wydział Filologiczny

Dr Szymon Puławski Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

Dr Andrzej Wilczek Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

Dr Katarzyna Jas Wydział Etnologii Nauk o Edukacji

Dr Joanna Góźdź Wydział Pedagogiki i Psychologii

Dr Agnieszka Skorupa Wydział Pedagogiki i Psychologii

Dr Aleksandra Pyrzyk-Kuta Wydział Pedagogiki i Psychologii

Dr Jacek Szczygieł Wydział Nauk o Ziemi

Dr Ryszard Knapek Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych

Habilitacje:

Dr hab. Maciej Fic Wydział Nauk Społecznych

Dr hab. Sławomira Kamińska-Berezowska Wydział Nauk Społecznych

Dr hab. Marek Mazur Wydział Nauk Społecznych

Dr hab. Arkadiusz Rojczyk Wydział Filologiczny

Dr hab. Jacek Tomaszczyk Wydział Filologiczny

Dr hab. Monika Geppert-Rybczyńska Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

Dr hab. Tomasz Szostok Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

Dr hab. Tadeusz Molenda Wydział Nauk o Ziemi

Dr hab. Maciej Waga Wydział Nauk o Ziemi

Profesury:

prof. dr hab. Maria Jaworska Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

prof. dr hab. Barbara Anna Gutkowska Wydział Filologiczny

prof. dr hab. Ryszard Koziołek Wydział Filologiczny

prof. dr hab. Anna Łabno Wydział Prawa i Administracji

prof. dr hab. Andrzej Matan Wydział Prawa i Administracji

prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk Wydział Prawa i Administracji

prof. dr hab. Stanisław Czaja Wydział Nauk o Ziemi