Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. Granice romantyzmu. Romantyzm bez granic? Red. Marek Piechota , Marta Kalarus , Oskar Kalarus

Aleksander Nawarecki : Parafernalia. O rzeczach i marzeniach

FILOLOGIA KLASYCZNA. Hefajstion : O metrach. Przełożyła, wstępem i komentarzem opatrzyła Anna Szczepaniak

Podręczniki i skrypty

KULTURA I JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. Czytaj po polsku. T. 7: Stanisław Lem: „Jak ocalał świat” (B1–B2), „Maszyna Trurla” (B2 –C1), „Wyprawa pierwsza A, czyli Elektrybałt Trurla” (C1–C2). Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych. Wyd. 3. Oprac. Jolanta Tamb o r

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

HISTORIA. „Wieki Stare i Nowe”. T. 7 (12). Red. naczelny Sylwester Fertacz , z-ca red. naczel. Agata Kluczek

Jej ślad w historii – kobiety w województwie śląskim na przestrzeni wieków. W cieniu Beskidów. Red. Agata Muszyńska ,

Anna Skiendziel , Aleksandra Skrzypietz

W kręgu ikon władzy, ludzi oraz idei świata starożytnego. Red. Agata Kluczek , Norbert Rogosz , Agnieszka Bartnik , Anna Skiendziel

SOCJOLOGIA. Monika Żak : Życie rodzinne w sferze zawodów wysokiego ryzyka. Na przykładzie zawodu policjanta

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. Literatura popularna. T. 2: Fantastyczne kreacje światów. Red. Ewa Bartos , Dominik Chwolik , Paweł Majerski , Katarzyna Niesporek

HISTORIA LITERATUR SŁOWIAŃSKICH. „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 5. Cz. 2: Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2013) + płyta CD. Red. Bożena Tokarz

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 5: Gatunek a granice. Red. Danuta Ostaszewska , Joanna Przyklenk

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. Barbara Taraszka-Drożdż : Schémas d’extension métaphorique. À partir de l’analyse des contenus et des organisations conceptuels de certaines unités lexicales se référant à la lumière

DYDAKTYKA JĘZYKA I LITERATURY POLSKIEJ. „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego”. T. 23. Red. Helena Synowiec

Szkoła bez barier. O trudnościach w nauczaniu i uczeniu się. Red. Bernadeta Niesporek -S zamburska , Anna Gu z y, Małgorzata Wójcik -Dudek

STUDIA O KULTURZE. Zobaczyć sens. Studia o malarstwie, literaturze i życiu. Red. Małgorzata Krakowiak , Aleksandra Dębska-Kossakowska

Aleksandra Achtelik : Sprawcza moc przechadzki, czyli polski literat we włoskim mieście

PRAWO. Międzynarodowe i europejskie prawo karne. Osiągnięcia – kierunki rozwoju – wyzwania. Red. Joanna Nowakowska -Małusecka , Ilona Topa

Polski model władzy wykonawczej na tle porównawczym. Red. Agata Pyrzyńska , Robert Trzaskowski

PEDAGOGIKA. Teresa Wilk : Obecność sztuki teatralnej w codzienności życia społecznego. Nowe obszary zainteresowań pedagogiki społecznej

Podręczniki i skrypty

RADIO. TELEWIZJA. FILM. Piotr Ślęzak : Prawo autorskie. Podręcznik dla studentów szkół filmowych. Wyd. 2. popr. i uzup.