Kronika UŚ

VIII wykład im. Profesora Andrzeja Lasoty

9 stycznia w sali posiedzeń Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ odbył się wykład im. Profesora Andrzeja Lasoty. Wykład pt. „O komputerowo wspieranym wykrywaniu orbit ograniczonych i okresowych” wygłosił prof. dr hab. Roman Srzednicki, kierownik Katedry Równań Różniczkowych Instytutu Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wykład to inicjatywa podjęta przez pracowników z Instytutu Matematyki UŚ i forma uczczenia pamięci prof. dr. hab. Andrzeja Lasoty, wybitnego matematyka, długoletniego pracownika Instytutu Matematyki, doctora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego, ale przede wszystkim wielkiego człowieka, którego znaczenia dla społeczności Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii nie sposób przecenić. Pierwszy z tego cyklu wykład miał miejsce w 2008 roku w rocznicę urodzin tego wybitnego matematyka.

Studentka nagrodzona w konkursie prezydenta Gliwic

Po raz dziesiąty odbył się Konkurs Prezydenta Gliwic na Najlepszą Pracę Licencjacką, Magisterską i Doktorską Dotyczącą Miasta. Komisja konkursowa pod przewodnictwem naczelnika Wydziału Kultury i Promocji miasta oceniła dwadzieścia dysertacji dyplomowych obronionych w latach 2004–2014. Ze względów regulaminowych dopuszczono do konkursu 18 prac – 4 licencjackie i 14 magisterskich. Zwycięzcami rywalizacji konkursowej zostały dwie autorki: Małgorzata Haładus, absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, nagrodzona za pracę magisterską zatytułowaną Jedno miasto. Trzy dzieciństwa. Obraz Gliwic w twórczości Horsta Bienka, Juliana Kornhausera i Adama Zagajewskiego, której promotorem był prof. zw. dr hab. Jan Malicki, a recenzentką dr hab. Ewa Ogłoza. Drugą laureatką została Aleksandra Biały, absolwentka Politechniki Śląskiej, za magisterium Śląskie Centrum Kongresowe. Jury, uzasadniając swój wybór, wskazało na wszechstronną wiedzę, staranność w ujęciu tematów i doborze materiałów źródłowych, ale też nieszablonowe myślenie i wizjonerskie podejście do kwestii wielokulturowości i historycznego dziedzictwa Gliwic. Podkreślano także niewątpliwą dbałość o język i formę prac laureatek.

Uroczystość nadania tytułu doctora honoris causa UŚ prof. Rainerowi Waserowi

22 stycznia na Wydziale Prawa i Administracji UŚ odbyła się uroczystość nadania tytułu doctora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego profesorowi Rainerowi Waserowi. Wniosek Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii został zatwierdzony przez Senat Uniwersytetu Śląskiego 24 czerwca 2014 roku. Prof. Rainer Waser jest wybitnym specjalistą z zakresu fizyki nieporządku w sieciach krystalicznych ciał stałych oraz światowej klasy ekspertem z zakresu fizycznych mechanizmów przełączania rezystywnego w pojedynczych i podwójnych tlenkach metali przejściowych.

Umowa o współpracy ze Smoleńskim Uniwersytetem Państwowym

26 stycznia w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego podpisano umowę o współpracy ze Smoleńskim Uniwersytetem Państwowym (Rosja). Smoleński Uniwersytet Państwowy reprezentował pierwszy prorektor uczelni prof. dr hab. Nikolaj Pietrowicz Sienczenkow, ze strony Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach umowę podpisał prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny. Umowa pozwoli na współpracę uczelni w zakresie wymiany studentów i kadry naukowej oraz prowadzenie wspólnych badań naukowych.

Porozumienie o współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy

27 stycznia w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego zostało podpisane porozumienie o współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach. Ze strony Uniwersytetu Śląskiego dokument podpisał JM Rektor prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, ze strony Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach – dyrektor Grzegorz Sikorski. Współpraca będzie obejmować między innymi: wymianę, opracowywanie, aktualizowanie i upowszechnianie informacji zawodowych, organizowanie przedsięwzięć związanych z planowaniem kariery zawodowej i aktywizacją zawodową studentów, absolwentów i doktorantów.

Konferencja „Community policing. Aspekty teoretyczne i praktyczne”

29 stycznia w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego miało miejsce sympozjum naukowe pod hasłem „Świat nauki dla Policji – Policja dla społeczeństwa”. Celem spotkania była wymiana myśli, poglądów oraz doświadczeń wskazujących kierunki podejścia do problematyki bezpieczeństwa w wymiarze jednostkowym i społecznym. Uczestnicy konferencji mieli możliwość zaprezentowania swoich poglądów, propozycji rozwiązań w zakresie wdrażania nowej wizji i misji Policji, a z drugiej strony propozycji bliższej współpracy Policji z instytucjami samorządowymi i lokalną społecznością, szczególnie w debatach społecznych organizowanych przez Policję. Spotkanie stało się również okazją do podsumowania projektu „Debaty społeczne jako forma dialogu Policji ze społeczeństwem i jeden z determinantów bezpieczeństwa”, na który złożyły się 22 debaty społeczne przeprowadzone we wszystkich dzielnicach Katowic i zaakcentowanie podejścia do problematyki bezpieczeństwa przez pryzmat idei community policing. Organizatorem konferencji była prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka z Wydziału Filologicznego UŚ.

Bal z różą

31 stycznia w Dworku pod Lipami w Katowicach odbył się uroczysty, charytatywny „Bal z różą”, na który zaprosili: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UŚ Tadeusz Donocik oraz wiceprezes Fundacji „Uśmiech Dzieciom” Miłosz Omastka. Oprawę muzyczną zapewnił zespół Sweet Combo. Podczas balu przeprowadzona została aukcja charytatywna, której dochód został przeznaczony na leczenie i rehabilitację podopiecznych Fundacji „Uśmiech Dzieciom”.

Przystanek Nauka

2 lutego ruszył nowy portal naukowy Uniwersytetu Śląskiego. W serwisie znajdującym się na stronie: przystaneknauka.us.edu.pl można znaleźć informacje na temat badań prowadzonych na uczelni, osiągnięć naukowych studentów, doktorantów i pracowników UŚ, ciekawostki ze świata nauki, komentarze ekspertów, filmy, e-wykłady, opisy ciekawych projektów. Portal oferuje również możliwość prowadzenia blogów naukowych. Na Przystanku Nauka swoje miejsce znajdą wszyscy, zarówno naukowcy zajmujący się różnorodnymi obszarami wiedzy w sposób profesjonalny, jak i amatorzy traktujący naukę jako hobby.

Wystawa z okazji otwarcia Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku

14 lutego w Radzionkowie zostało uroczyście otwarte Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku. Z tej okazji przed budynkiem instytucji zaprezentowano wystawę plakatów pracowników naukowych Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie oraz Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Kuratorem wystawy był dr hab. Tomasz Kipka, autor znaku Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku, zastępca dyrektora Instytutu Sztuki w Cieszynie.

Zaproszenie do udziału w wystawie przyjęli m.in. prof. Michał Kliś (grafik, plakacista, rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w latach 2001–2005) oraz dr Monika Starowicz i asystent Filip Ciślak z katowickiej ASP. Instytut Sztuki UŚ reprezentowali graficy, plakaciści z Zakładu Projektowania Graficznego: prof. Aleksander Ostrowski, dr hab. Sebastian Kubica, dr hab. Stefan Lechwar, dr hab. Łukasz Kliś, dr hab. Ryszard Pielesz oraz dr Piotr Grabowski, dr Tomasz Jędrzejko i dr Marcin Urbańczyk.

W wystawie udział wzięli doktoranci i studenci, którzy podjęli wyzwanie zmierzenia się z trudnym tematem ludzkich krzywd, nierównego traktowania i upokorzeń. Wśród autorów znaleźli się: Patrycja Warzeszka, Martyna Sobolewska, Magdalena Strączyńska, Iwona Cichy, Wojciech Osuchowski, Karolina Stoces, Aleksandra Wilk, Marzena Daduń, Piotr Kowal i Daria Łuków.

Organizatorami wystawy byli: Urząd Miasta Radzionków, Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Sztuki Wydziału Artystycznego UŚ w Cieszynie. Honorowy patronat nad inauguracją Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku objął prezydent RP Bronisław Komorowski.

Tomasz Kipka
Tomasz Kipka
Łukasz Kliś
Łukasz Kliś
Monika Starowicz
Monika Starowicz
Ryszard Pielesz
Ryszard Pielesz
Marcin Urbańczyk
Marcin Urbańczyk
Martyna Sobolewska
Martyna Sobolewska
Patrycja Warzeszka
Patrycja Warzeszka
Sebastian Kubica
Sebastian Kubica
Wojciech Osuchowski
Wojciech Osuchowski
Michał Kliś
Michał Kliś
Stefan Lechwar
Stefan Lechwar
Aleksander Ostrowski
Aleksander Ostrowski