Nekrologi


Z wielkim bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
dr. Marka Gaja


długoletniego pracownika naukowego,
cenionego nauczyciela akademickiego
Katedry Genetyki Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska,
członka Senatu Uniwersytetu Śląskiego.

Utraciliśmy Osobę mądrą i serdeczną,
służącą pomocą i dobrą radą,
oddaną ludziom i sprawom Uczelni.

Będzie nam Go wszystkim brakowało. Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłego,
których ta śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy głębokiego współczucia i żalu

składają,
łącząc się w bólu i cierpieniu,

Rektor, Senat oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

 


Z bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
dr. Tomasza Skalskiego


nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Śląskiego
w latach 2000–2014,
adiunkta w Zakładzie Socjologii Organizacji,
Gospodarki i Metodologii Badań Społecznych
w Instytucie Socjologii Wydziału Nauk Społecznych.
Utraciliśmy Osobę serdeczną i wyrozumiałą,
służącą pomocą i dobrą radą.

Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom,
których ta śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy współczucia i żalu

składają

Rektor oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach