Stopnie i tytuły naukowe

Doktoraty:

Dr Jolanta Trela-Ptaszyńska Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego

Dr Maciej Mendecki Wydział Nauk o Ziemi

Dr Sławomir Sitek Wydział Nauk o Ziemi

Dr Marcin Wojtyniak Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

Habilitacje:

Dr hab. Jolanta Brożek Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Dr hab. Urszula Guzik Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Dr hab. Katarzyna Hupert-Kocurek Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Dr hab. Jolanta Kwaśniewska Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Dr hab. Henryk Olszar Wydział Teologiczny

Dr hab. Justyna Ciesielczuk Wydział Nauk o Ziemi

Dr hab. Zbigniew Zagała Wydział Nauk Społecznych

Dr hab. Maciej Bernasiewicz Wydział Pedagogiki i Psychologii

Dr hab. Dorota Fox Wydział Filologiczny

Dr hab. Beata Nowacka Wydział Filologiczny

Dr hab. Ewa Ogłoza Wydział Filologiczny

Dr hab. Magdalena Piekara Wydział Filologiczny

Dr hab. Agnieszka Pośpiech Wydział Filologiczny

Dr hab. Dariusz Tkaczewski Wydział Filologiczny

Dr hab. Katarzyna Wyrwas Wydział Filologiczny

Dr hab. Anna Wierzbica Wydział Prawa i Administracji

Profesury

prof. dr hab. Jacek Górecki Wydział Prawa i Administracji

prof. dr hab. Marian Mikołajczyk Wydział Prawa i Administracji

prof. dr hab. Leszek Wilk Wydział Prawa i Administracji

prof. dr hab. Lidia Zacharko Wydział Prawa i Administracji

prof. dr hab. Grzegorz Łaszczyca Wydział Prawa i Administracji

prof. dr hab. Piotr Łaciak Wydział Nauk Społecznych

prof. dr hab. Urszula Swadźba Wydział Nauk Społecznych

prof. dr hab. Maria Czaja Wydział Nauk o Ziemi

prof. dr hab. Ireneusz Malik Wydział Nauk o Ziemi

prof. dr hab. Barbara Machura Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

prof. dr hab. Monika Musiał Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

prof. dr hab. Wojciech Pisarski Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

prof. dr hab. Józef Lelątko Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

prof. dr hab. Ewa Sławek Wydział Filologiczny

prof. dr hab. Zenon Gajdzica Wydział Etnologii i Nauki o Edukacji

prof. dr hab. Piotr Skubała Wydział Biologii Ochrony Środowiska

prof. dr hab. Barbara Tokarska-Guzik Wydział Biologii Ochrony Środowiska

prof. dr hab. Józef Knopek Wydział Artystyczny

prof. dr hab. Roman Maciuszkiewicz Wydział Artystyczny

prof. dr hab. Aleksander Ostrowski Wydział Artystyczny

prof. dr hab. Michał Korzistka Wydział Artystyczny