W programie Erasmus+ sektory edukacji i szkoleń oraz sektor młodzieży będą realizowały trzy kluczowe akcje: „Mobilność edukacyjna”, „Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk” oraz „Wsparcie w reformowaniu polityk”

Nowe możliwości dla uczących się przez całe życie

Program Grundtvig w programie „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme – LLP) do końca grudnia 2013 roku zajmował się edukacją osób dorosłych i wspierał współpracę na poziomie europejskim w tym obszarze. Od 1 stycznia 2014 roku program „Uczenie się przez całe życie” został zastąpiony programem Erasmus+. W ramach sektora „Edukacja dorosłych” prowadzone są trzy akcje: „Projekty mobilności kadry edukacji dorosłych”, „Projekty strategiczne w obszarze edukacji dorosłych” oraz „Wsparcie w reformowaniu polityk”. Najbliższy termin składania wniosków w nowej formule przypada na 17 marca 2014 roku.

Budynek Uniwersytetu w Daugavpils na Łotwie
Budynek Uniwersytetu w Daugavpils na Łotwie

Kilkanaście dni temu wróciłam z podróży językowej do Dyneburga, obecnie Daugavpils na Łotwie. Skorzystałam z programu „Grundtvig – uczenie się przez całe życie”. Unia Europejska od lat umożliwia różnym grupom zawodowym, studentom, młodzieży szkolnej wyjazdy i wymiany grup w ramach różnych programów. Dzięki temu znalazłam się w niezwykłym miejscu – dawnych polskich Inflantach. Ciekawe miejsce, bo z lokalnymi tradycjami ludów ugrofińskich splotły się tu tradycje zachodnioeuropejskie (niemieckie), środkowoeuropejskie (polskie i litewskie), wschodnioeuropejskie (rosyjskie) i skandynawskie. Dzieje Inflant to ważne wątki europejskiej historii, chrystianizacji, reformacji, ale także dziewiętnastowiecznego kształtowania się nowoczesnych narodów.

Projekt „Learn Russian in the European Union” od kilkunastu lat proponuje intensywny kurs nauczania języka rosyjskiego z możliwością udoskonalenia praktycznych nawyków, a Daugavpils to spokojne, unikalne miejsce, enklawa języka rosyjskiego na terytorium Unii Europejskiej. Proponowane są kursy dla studentów – w celu intensywnej praktyki językowej oraz przygotowania do egzaminów, dla biznesmenów i specjalistów – przygotowanie do współpracy z partnerami i klientami rosyjskojęzycznymi, dla dyplomatów i urzędników – w celu rozwoju własnej kariery zawodowej oraz dla miłośników języka rosyjskiego. Dokładniejsze informacje o projekcie można znaleźć na stronie: www.LearnRussianInEU.com. Do Daugavpils przyjeżdżają grupy z całego świata, chętnie uczą się rosyjskiego Amerykanie i Kanadyjczycy. Miasto jest doskonałym przykładem różnorodności kulturowej, etnicznej i religijnej. W zgodzie i bez konfliktów na tle narodowościowym żyją Łotysze, Rosjanie, Łatgale, Białorusini, Ukraińcy, Polacy, Romowie, Żydzi i przedstawiciele kilkunastu innych narodowości. Daugavpils to drugie co do wielkości miasto na Łotwie, znaczące regionalne centrum Łatgalii i wschodnie wrota Unii Europejskiej.

Biorąc udział w dziesięciodniowym kursie doskonalącym znajomość języka rosyjskiego, codziennie miałam okazję poszerzać zasoby językowe, oprócz wiadomości z wykładów i ćwiczeń przyswoiłam sobie wiele nowych zwrotów, wyrażeń dotyczących kultury, mediów, internetu oraz innych dziedzin łączących się z tematami tłumaczonych przeze mnie tekstów.

Uczestniczenie w tym kursie to niezmiernie ciekawe, intensywne szkolenie, pobyt w naturalnym środowisku językowym, możliwości otwarcia na inne kultury. Chcę się podzielić moimi spostrzeżeniami i wrażeniami oraz zachęcić wszystkich do skorzystania z tych możliwości, które od stycznia tego roku daje program Erasmus+.

Erasmus+ w nowej formule daje szerokie możliwości między innymi wyjazdów pracowników organizacji edukacji dorosłych na zagraniczne kursy i inne formy szkoleniowe, projektów strategicznych pomiędzy organizacjami edukacji dorosłych, przewiduje także aktywność międzysektorową – współpracę z organizacjami działającymi w obszarach kształcenia i szkolenia zawodowego, edukację na poziomie wyższym i pozaformalną edukację młodzieży. Ponadto trzecia akcja sektora „Edukacja dorosłych” jest zarządzana centralnie przez Komisję Europejską. Wspiera osiąganie celów strategii Europa 2020, strategii „Edukacja i szkolenia 2020” (ET 2020) oraz strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2010–2018. Szczegółowe informacje związane z procedurą aplikowania można znaleźć na europejskiej stronie programu Erasmus+ (ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus). Już 17 marca upływa pierwszy termin wnioskowania o dofinansowanie projektów akcji 1. „Mobilność edukacyjna”, „Mobilność osób w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży”.

Ocenia się, że w ramach proponowanego budżetu w latach 2014–2020 za granicę może wyjechać nawet 5 milionów osób – studentów, stażystów, wolontariuszy, nauczycieli, pracowników akademickich, szkoleniowców, pracowników organizacji edukacyjnych, pracowników młodzieżowych. Dodatkowo program wesprze współpracę około 115 tys. instytucji i organizacji działających we wszystkich sektorach edukacji.

Hasło, które znajduje się na stronie www.erasmusplus.org.pl, „Erasmus+ zmienia życie, otwiera umysły”, motywuje do działania i powinno zachęcić do zapoznania się z zasadami wnioskowania i poznania szerokiego wachlarza możliwości. Zachęcam do zapoznania się z nową ofertą wszystkich, którzy mają w sobie ciekawość świata, chcą wykorzystać potencjał, jaki stwarza Unia Europejska, oraz próbują zmieniać życie na lepsze i ciekawsze.

Autorzy: Lidia Domagała
Fotografie: Lidia Domagała