Bal z różą

15 lutego w Dworku pod Lipami odbył się uroczysty bal charytatywny
15 lutego w Dworku pod Lipami odbył się uroczysty bal charytatywny
Od lewej: dyrektor oddziału regionalnego PZU/PZU Życie SA Roman
Kucharczyk, prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UŚ Tadeusz
Donocik, JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, rzecznik prasowy
Węglokoksu SA Marzena Mrozik i wiceprezes Fundacji „Uśmiech
Dzieciom” Miłosz Omastka
Od lewej: dyrektor oddziału regionalnego PZU/PZU Życie SA Roman Kucharczyk, prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UŚ Tadeusz Donocik, JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, rzecznik prasowy Węglokoksu SA Marzena Mrozik i wiceprezes Fundacji „Uśmiech Dzieciom” Miłosz Omastka
W Balu z różą wziął udział między innymi Artur Kowalczyk, prezes
Elmech Kazeten Korporacja Aerologii Górniczej, z żoną
W Balu z różą wziął udział między innymi Artur Kowalczyk, prezes Elmech Kazeten Korporacja Aerologii Górniczej, z żoną
Pokaz tańca irlandzkiego w wykonaniu zespołu Salake
Pokaz tańca irlandzkiego w wykonaniu zespołu Salake
Taniec bollywood przedstawił Gliwicki Teatr Muzyczny
Taniec bollywood przedstawił Gliwicki Teatr Muzyczny
Podczas balu odbyła się aukcja charytatywna, którą poprowadzili prodziekan
Wydziału Radia i Telewizji dr hab. prof. UŚ Krystyna Doktorowicz
oraz Jacek Filus, szef anteny Polskiego Radia Katowice
Podczas balu odbyła się aukcja charytatywna, którą poprowadzili prodziekan Wydziału Radia i Telewizji dr hab. prof. UŚ Krystyna Doktorowicz oraz Jacek Filus, szef anteny Polskiego Radia Katowice


Fotografie: Lucyna Sadzikowska