Mgr Magdalena Knapik, pracownik Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ

Humanistka z pasjami

Magdalena Knapik jest absolwentką Wydziału Filologicznego UŚ oraz Podyplomowych Studiów Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Obecnie przygotowuje dysertację doktorską, uczestniczy w wielu konferencjach naukowych, jest laureatką złotej odznaki oraz nagrody zespołowej JM Rektora UŚ. W ramach plebiscytu „Absolwent z Pasją”, którego cel stanowi promowanie przez Uniwersytet Śląski absolwentówpasjonatów, została wybrana absolwentką roku 2013. Wybór motywowany był różnorodną aktywnością laureatki, która traktuje humanistykę zarówno jako profesję, jak i pasję.

Mgr Magdalena Knapik, laureatka pierwszej edycji plebiscytu „Absolwent z Pasją”
Mgr Magdalena Knapik, laureatka pierwszej edycji plebiscytu „Absolwent z Pasją”

– Polonistyka nie była moją pierwszą koncepcją, gdy zastanawiałam się nad wyborem kierunku studiów – wspomina Magdalena Knapik. – Fascynowałam się geologią, geografią i archeologią... Równocześnie jednak interesowały mnie książki. Gdy przyszedł czas podjęcia decyzji o studiowaniu, pomyślałam, że warto połączyć zainteresowania tekstem i kulturą... Co ciekawe, wynikiem tego połączenia nie były studia kulturoznawcze, ale właśnie filologia polska. Zwłaszcza studia podyplomowe pozwoliły mi na zgłębianie wiedzy dotyczącej różnorodnych kultur.

Praca w Szkole Języka i Kultury Polskiej jest niezwykle różnorodna. Magdalena Knapik prowadzi zajęcia dla cudzoziemców, zarówno zajęcia z języka polskiego, jak i dotyczące kultury polskiej i wielu dziedzin związanych z polskimi tradycjami. Kształcenie studentów z innych krajów nie ogranicza się jednak do wyodrębnionych w planie godzin dydaktycznych – goście są ciekawi naszego kraju, zadają zatem pytania, chcą spróbować polskich potraw, zwiedzić interesujące zakątki. Stąd wynika wspólne gotowanie, wycieczki czy wymiana doświadczeń w oparciu o prezentacje kulturowe. Ze wspólnymi wyjazdami i spotkaniami wiąże się wiele ciekawych historii.

– Studentka z Mołdawii, osoba, którą niegdyś uczyłam w Polsce, spotkała dziewczynę, moją byłą uczennicę, kształconą przeze mnie właśnie w Mołdawii. Wcześniej się nie znały, teraz przyjaźnią, połączyła je sympatia do naszego języka i kultury – opowiada Magdalena Knapik. – To kolejny dowód na to, jak mały, a zarazem ciekawy i różnorodny jest świat.

Nauka języka polskiego nie jest jednak ograniczona wyłącznie do wspominanych kursów. Inna możliwość przyswajania polszczyzny to nowy kierunek studiów – międzynarodowe studia polskie prowadzone przez Katedrę Międzynarodowych Studiów Polskich, na których połowa grupy to cudzoziemcy.

– Skład osobowy stanowi duże wyzwanie dydaktyczne, zajęcia należy bowiem przeprowadzić tak, aby wszyscy zrozumieli omawiane kwestie, a zarazem by zaprezentować studentom jak najwięcej zagadnień – wyjaśnia Magdalena Knapik.

Praca z obcokrajowcami nie jest jedynym przedsięwzięciem dydaktycznym realizowanym przez Magdalenę Knapik – prowadziła zajęcia z polskimi studentami w ramach studiów doktoranckich, ucząc teorii komunikacji, nauk pomocniczych, analizy i interpretacji, poetyki historycznej i metodyki nauczania języka polskiego jako obcego. Na studiach podyplomowych prowadzi zajęcia dla nauczycieli, w trakcie których poznają oni między innymi techniki medialne, pomocne w pracy dydaktycznej.

Kolejną jej inicjatywą było prowadzenie zajęć z cyklu „Z Uniwersytetem Śląskim przez świat”. Jest to projekt skierowany do młodzieży, zorientowany na poznawanie kultur – rodzimej i obcych, stąd np. wziął się pomysł przybliżenia Polakom specyfiki obchodów chińskiego Nowego Roku. Wymiana informacji o obyczajach oraz doświadczeń, zwłaszcza poprzez rozrywkę i zabawę, okazała się strzałem w dziesiątkę.

Najbliższe plany naukowe absolwentki to obrona pracy doktorskiej.

– Pracę magisterską poświęciłam zagadnieniom kolędy – wspomina Magdalena Knapik. – Moje dalsze poszukiwania chcę zorientować wokół miejsc wspólnych dla kultury polskiej i innych krajów, które mogą okazać się cenne w pracy z cudzoziemcami. Zdecydowałam się opracować kalendarz polskich tradycji i obrzędów z uwzględnieniem miejsc wspólnych oraz różnych dla kultur innych niż rodzima. Warto wiedzieć, że np. w Gruzji ubiera się choinkę, ale drzewko nie jest zielone, lecz białe, wykonane ze specjalnego włosia. W Chinach jajka są związane z ceremonią zaślubin, a włoska palma zdecydowanie różni się od polskiej, jest bowiem oryginalną, zieloną gałązką.

Niebagatelną rolę w komunikacji odgrywa również ciągłe pogłębianie wiedzy o językach. Niektóre z zagadnień językoznawczych okazują się zaskakujące dla laika, warte uwagi jest na przykład odkrywanie zapożyczeń (np. w języku kazachskim widocznych jest wiele wpływów tureckich, stąd obecne na kursach językowych Kazaszki bez większych problemów porozumiewają się z Turkami). Wśród celów, które chce zrealizować Magdalena Knapik, znajdują się również podróże, których jest pasjonatką. Dzięki współpracy Uniwersytetu Śląskiego z wieloma ośrodkami na świecie zamiary wyjazdowe zorientowane na pogłębianie wiedzy o kulturach i zawieranie nowych znajomości mają ogromną szansę urzeczywistnienia.

Autorzy: Agata Hajda