Nekrologi


Z wielkim bólem i smutkiem
oraz w poczuciu niepowetowanej straty dla świata nauki i sztuki
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp. prof. zw. Zygmunta Lisa

emerytowanego profesora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
artystycznie ukształtowanego przez krakowską Akademię Sztuk Pięknych,
wybitnego twórcy w dziedzinie malarstwa, znakomitego nauczyciela akademickiego,
współorganizatora studiów pedagogiczno-artystycznych w Filii UŚ w Cieszynie.

Od 1973 roku związany z Wydziałem Pedagogiczno-Artystycznym,
a następnie z Wydziałem Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie,
w których pełnił funkcje Prodziekana,
Wicedyrektora Instytutu oraz Kierownika Zakładu i Katedry.

W Osobie Profesora utraciliśmy wybitnego Artystę, specjalistę w dziedzinie malarstwa,
który swoje obrazy prezentował na wielu wystawach w Polsce i za granicą.
Jego prace znajdują się w zbiorach polskich muzeów i galerii.

W sposób charakterystyczny dla wielkich osobowości łączył funkcje wybitnego Uczonego i Pedagoga,
wychowawcy wielu pokoleń ludzi nauki i sztuki.
Dla swoich Uczniów na zawsze pozostanie niedoścignionym Mistrzem.

Odszedł od nas Człowiek wielkiej kultury osobistej, niekwestionowany autorytet naukowy i artystyczny.

W naszej pamięci pozostanie jako Człowiek wielkiego serca i umysłu, mądry, prawy i szlachetny.

Będzie nam Go wszystkim brakowało. Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Profesora,
których ta śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy współczucia i żalu

składają, łącząc się w bólu i cierpieniu

Senat i Rektorzy

prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego
prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek – Rektor UŚ w latach 2002–2008
prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek – Rektor UŚ w latach 1996–2002
prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan – Rektor UŚ w latach 1990–1996

oraz społeczność akademicka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


13 lutego 2014 roku
odszedł nasz przyjaciel, wybitny pedagog, artysta malarz

prof. Zygmunt Lis

Był współtwórcą koncepcji edukacji artystycznej
i współzałożycielem kierunku wychowania plastycznego,
obecnie Instytutu Sztuki w Cieszynie.
Pełnił funkcję wicedyrektora Instytutu,
prodziekana do spraw naukowo-dydaktycznych
i kierownika Katedry Malarstwa.

Dla pokoleń studentów był niekwestionowanym autorytetem
w dziedzinie sztuki, przekazując im nadrzędne wartości humanistyczne.
Był pasjonatem Jury Krakowsko-Częstochowskiej,
wytrawnym wędrowcem przemierzającym jej szlaki.
Kiedyś była inspiracją Jego obrazów, teraz być może jest już Jego domem.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego

wyrazy współczucia i żalu składają

pracownicy i dyrekcja Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego

 


Z wielkim bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp. dr Violetty Sajkiewicz

cenionego nauczyciela akademickiego,
długoletniego pracownika naukowego
Instytutu Nauk o Kulturze
i Studiów Interdyscyplinarnych
Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego,
cenionego teatrologa i krytyka sztuki.

Utraciliśmy Osobę serdeczną i otwartą,
służącą pomocą i dobrym słowem,
powszechnie lubianą i szanowaną.

Będzie nam Jej brakowało. Cześć Jej Pamięci.
Rodzinie, Najbliższym
oraz Przyjaciołom Zmarłej,
których ta śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy współczucia i żalu

składają

Rektor oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


Z wielkim bólem i smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci

Śp. Kamila Ślęzaka

studenta II roku studiów licencjackich na kierunku chemia
na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego,
Kolegi i Przyjaciela, osoby lubianej i szanowanej.

Będzie nam Go brakowało. Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym i Przyjaciołom,
których ta śmierć najbardziej dotknęła
wyrazy współczucia i żalu

składają,
łącząc się w bólu i cierpieniu

Rektor oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach