Prof. zw. Zygmunt Lis, malarz, rysownik i nauczyciel akademicki

Współtwórca kształcenia artystycznego

Prof. zw. Zygmunt Lis w 1973 roku związał się z Filią Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, gdzie wraz z grupą inicjatywną artystów-pedagogów zorganizował Zakład Wychowania Plastycznego. Bez jego zapału, rzetelności, a przede wszystkim wyjątkowych zdolności intelektualnych niewątpliwie plany rozwoju kierunku plastycznego nie rozwinęłyby się do swej obecnej, rozbudowanej postaci. Na Uniwersytecie Śląskim pełnił następujące funkcje: kierownika Zakładu Malarstwa i Rysunku Instytutu Sztuki, kierownika Katedry Malarstwa, wicedyrektora Instytutu i prodziekana ds. naukowo-artystycznych.

Prof. zw. Zygmunt Lis
Prof. zw. Zygmunt Lis

W latach 1959–2005 stworzył następujące cykle obrazów i rysunków: „Pejzaż śląski”, „Gilgamesz”, „Synowie marnotrawni”, „Jurajski pejzaż historyczny”, „Polski pejzaż historyczny”, „Rekonstrukcje obiektów militarnych na Wyżynie Krakowsko- Częstochowskiej”, „Geografia ruin”, „Ssaki i ptaki” oraz rekonstrukcje domniemanych polskich dworów drewnianych z terenów Małopolski od XIV do XVII wieku. Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowego w Warszawie i Wrocławiu oraz w Muzeum Śląskim w Katowicach, Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, Muzeum Miasta Katowic, Muzeach Okręgowych w Częstochowie i Bielsku-Białej, w zbiorach Ministerstwa Kultury i Sztuki, a także w Galerii Sztuki Współczesnej w Katowicach.

Jako członek Związku Polskich Artystów Plastyków pełnił funkcje w Prezydium Zarządu Okręgu w Katowicach i Zarządu Głównego, działając jednocześnie w wielu komisjach artystycznych. Był rzeczoznawcą Ministerstwa Kultury i Sztuki w zakresie malarstwa współczesnego, rzeczoznawcą kolegium artystycznego Pracowni Sztuk Plastycznych i członkiem komisji kwalifikacyjnej przy Zarządzie Okręgu ZPAP w Katowicach. W latach 1973–1981 pracował w ministerialnym Zespole Dydaktycznym, w którym współtworzył szereg programów kształcenia na kierunkach pedagogiczno-artystycznych o specjalizacji plastycznej.

Był laureatem wielu nagród ogólnopolskich i środowiskowych. Za działalność artystyczną otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. W 2002 roku odebrał Nagrodę Pro Scientia et Arte za wybitny i cieszący się powszechnym uznaniem dorobek w dziedzinie malarstwa oraz za znaczący wkład w utworzenie ośrodka kształcenia artystycznego w zakresie sztuk plastycznych w Filii Uniwersytetu Śląskiego.

Trzeba również wspomnieć, że Zygmunt Lis należał do tych wzorcowych dydaktyków, którzy swoją postawą i wiedzą ukształtowali rzesze magistrantów. Był dla nich autorytetem w kwestiach artystycznych i naukowych. Jego bezpośrednie i często ciepłe relacje, zarówno z gronem nauczycielskim, jak i administracyjnym, zjednywały mu szczerą sympatię oraz szacunek.

W imieniu współpracowników Instytutu Sztuki UŚ

Autorzy: Tadeusz Rus
Fotografie: Witold Jacyków