Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

SOCJOLOGIA. Miejskość i duch innowacyjności. Red. Marek S. Szczepański , Krzysztof Bierwiaczonek , Karolina Wojtasik

LITERATUROZNAWSTWO. Fearful Symmetries. Representations of Anxiety in Cultural, Literary and Political Discourses. Ed. Jacek Mydla , Leszek Drong

Agnieszka Adamowicz - Pośpiech : Seria w przekładzie. Polskie warianty prozy Josepha Conrada

Iwona Gralewicz - Wolny , Beata Mytych - Forajter : Uwolnić Pippi! Twórczość dla dzieci wobec przemian kultury

Magdalena Piekara : Kwestia żydowska w publicystyce Elizy Orzeszkowej

EDYTORSTWO. Antoni Stabik : Wiersze. Wspomnienia z podróży. Wstęp i oprac. Jacek Lyszczyna

JĘZYKOZNAWSTWO. Ewa Ficek : Poradnik. Model gatunkowy i jego tekstowe aktualizacje

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. Ewa Kosowska : Eurosarmata. O postawach i wyborach Henryka Sienkiewicza

PRAWO. Bogdan Dolnicki , Jadwiga Glumińska - Pawlic , Adam Gołuch , Anna Gronkiewicz , Marcin Janik , Barbara Wartenberg -Kempka , Lidia Zacharko , Agnieszka Ziółkowska , Ewa Żołnierczyk : Organizacja prawna administracji publicznej. Red. Lidia Zacharko

ZARZĄDZANIE i TECHNOLOGIE INFORMACYJNE. Contemporary Challenges towards Management III. Ed. Joachim Foltys , L’ubica Lesáková , Maria Uramova , Anna Wziątek - Staśko

PEDAGOGIKA. „Chowanna” 2013. R. 56 (70). T. 2 (41): Nauczyciel we współczesnej kulturze. Red. Beata Pituła

Monika Frania : Edukacja medialna a reklama. Studia teoretyczne i analizy empiryczne w kontekście środowiska szkolnego

Marcin Musioł : Pedagogizacja medialna rodziny. Zakres – uwarunkowania – dylematy

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

HISTORIA. „Średniowiecze Polskie i Powszechne”. T. 5 (9). Red. Jerzy Sperka , Bożena Czwojdrak

„Wieki Stare i Nowe”. T. 5 (10). Red. Sylwester Fertacz , Agata Kluczek

ETNOLOGIA. Granice i pogranicza – państw, kultur, dyscyplin, dyskursów. Perspektywa antropologiczna i socjologiczna. Red. Grażyna Kubica , Halina Rusek

SOCJOLOGIA. „Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”. T. 4. Red. Andrzej Górny , Justyna Kijonka , Agata Zygmunt

Krystyna Faliszek , Grzegorz Libor , Rafał Muster , Dorota Nowalska -Kapuścik , Monika Szpoczek - Sało : Fundusze unijne zmieniają Polskę? Analiza ewaluacji projektów unijnych na przykładzie województwa śląskiego

Sławomira Kamińska - Berezowska : Kobiety w wybranych segmentach polskiego ruchu związkowego a równość płci. Studium z zastosowaniem teorii Pierre’a Bourdieu

POLITOLOGIA I EKONOMIA POLITYCZNA. „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. T. 11. Red. Jan Iwanek , Mieczysław Stolarczyk

LITERATUROZNAWSTWO. „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 1. Cz. 4: Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990–2006). Red. Bożena Tokarz , zestawiły Marta Buczek , Monika Gawlak

„Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 4. Cz. 1: Stereotypy w przekładzie artystycznym. Red. Bożena Tokarz

„Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze”. T. 23: Pejzaż w kalejdoskopie. Obrazy przestrzeni w literaturach wschodniosłowiańskich. Red. Halina Mazurek , Jadwiga Gracla

„Śląskie Studia Polonistyczne” 2013, nr 1 (3): Rozprawy i artykuły: Psychoanaliza, polityka, zmiana społeczna. Prezentacje: Krzysztof Siwczyk. Red. naczelny Adam Dziadek

„Śląskie Studia Polonistyczne” 2013, nr 2 (4): Rozprawy i artykuły: Żądza pisania. Prezentacje: Mariusz Sieniewicz. Red. naczelny Adam Dziadek

Wiek XVIII (nie tylko) w szkole. Historia – literatura – kultura – sztuka. Red. Bożena Mazurkowa , współudz. Małgorzata Marcinkowska

Beata Popczyk - Szczęsna : Dramaturgia polska po 1989 roku

Stefan Szymutko : Po co literatura jeszcze jest? Pisma rozproszone + płyta CD. Wybór, opracowanie, posłowie Grzegorz Olszański , Mariusz Jochemczyk

Monika Wiszniowska : Sztuka felietonu Stefana Kisielewskiego

FILOLOGIA KLASYCZNA. „Scripta Classica”. Vol. 10. Ed. Anna Kucz Anna Szczepaniak : Daktyloepitryty Bakchylidesa na tle wczesnej kolometrii greckiej

JĘZYKOZNAWSTWO. Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej. T. 2. Red. Katarzyna Węsierska , Natalia Moćko

Aneta Banaszek - Szapowałowa : Cпособы характеристи- ки в русских и польских врачных анкетах в Интернете [Sposoby charakterystyki w rosyjskich i polskich ankietach matrymonialnych w Internecie]

DYDAKTYKA. „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego”. T. 22. Red. Helena Synowiec

Odmiany polszczyzny w szkole (teoria i praktyka). Red. Helena Synowiec , współudz. Marta Kubarek

KULTURA i JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną. T. 3: Tożsamość dziennikarza. Red. Małgorzata Kita , Magdalena Ślawska

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Karol Makles : Prasa centralnych związków samorządowych w Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej + płyta CD

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. Wartości w muzyce. T. 5: Interpretacja w muzyce jako proces twórczy. Red. Jadwiga Uchyła -Zroski

Zanikanie i istnienie niepełne. W labiryntach romantycznej i współczesnej podmiotowości. Red. Aleksandra Dębska -Kossakowska , Paweł Paszek , Leszek Zwierzyński

PEDAGOGIKA. Profilaktyka wybranych problemów zdrowotnych (w wymiarze edukacyjnym). Red. Katarzyna Borzucka - Sitkiewicz , Katarzyna Kowalczewska - Grabowska

Karina Leksy : Nadmierna masa ciała – konteksty psychospołeczne i pedagogiczno- edukacyjne

MATEMATYKA. „Annales Mathematicae Silesianae”. T. 27 (2013). Red. naczelny Maciej Sablik

Podręczniki i skrypty

FILOZOFIA. Polska fenomenologia przedwojenna. Antologia tekstów. Red. Dariusz Bęben , Marta Ples - Bęben

KULTURA i JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. Czytaj po polsku. T. 9: Katarzyna Grochola: „Zdążyć przed pierwszą gwiazdką” (fragmenty). Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla średnio zaawansowanych (B1 / B2). Oprac. Wioletta Hajduk - Gawron