Mgr Maria Łabno jest doktorantką w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

Cieszę się, że wybrałam prawo

Maria Łabno jest laureatka prestiżowych konkursów, zdobywczynią stypednium ministra nauki i szkolnictwa wyższego w roku akademickim 2011/2012. Już w czasie studiów magisterskich mogła pochwalić się nie tylko wysoką średnią ocen, ale również licznymi sukcesami. Uczestniczyła w krajowych oraz zagranicznych konferencjach (przedstawiła między innymi referat na Konferencji Szkół Prawa Niemieckiego organizowanej przez European University Viadrina Frankfurt).

Mgr Maria Łabno, doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji UŚ
Mgr Maria Łabno, doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji UŚ

Jednym z projektów, w którym uczestniczyła, była Jesienna Szkoła Prawa, przedsięwzięcie organizowane przez Słowacką Akademię Nauk przy współpracy z Friedrich Ebert Stiftung oraz Europe 2000 dla studentów i doktorantów z Polski, Słowacji i Czech, pomyślane jako cykl dyskusji na tematy prawnicze, zorganizowany w celu wymiany doświadczeń.

Wyjazd w ramach programu LPP Erasmus i pobyt w Karl Franzens Universität w Grazu w 2011 roku okazał się bardzo ciekawym doświadczeniem, gdyż umożliwił Marii Łabno konfrontację z wyobrażeniami na temat nauki w innym państwie. Kolejne przedsięwzięcie to praca w sekcji prawa cywilnego Studenckiej Poradni Prawnej, dzięki której studenci mogą pomagać ludziom oraz przekonać się, jak wygląda praktyka prawnicza. Jest to niełatwe, lecz ciekawe doświadczenie, które uczy specyfiki pracy z ludźmi, konfrontacji z ich osobowością.

– Po powrocie z Erasmusa zainteresowałam się prawem prywatnym międzynarodowym i arbitrażem, pomyślałam o udziale w studenckich konkursach arbitrażowych – opowiada Maria. – Chciałam zrobić coś więcej poza udziałem w obligatoryjnych zajęciach. I tak to się wszystko zaczęło.

Duży sukces doktorantki to zwycięstwa w międzynarodowych konkursach arbitrażowych, jednym z nich była I edycja konkursu Draft Common Frame of Reference (DCFR) Warsaw International Arbitration Moot, który odbył się w listopadzie 2012 roku w Warszawie. Drużyna z Uniwersytetu Śląskiego, w której występowała, zajęła II miejsce, równocześnie Maria Łabno zdobyła tytuł najlepszego mówcy. Konkurs zorganizowany został przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie i Instytut Europejskich Studiów Prawniczych w Osnabrueck a jego celem było popularyzowanie i rozpowszechnianie wiedzy w zakresie DCFR (pol. Wspólna Rama Odniesienia) oraz idei arbitrażu (tzn. alternatywnego rozwiązywania sporów). Zadaniem studentów był udział w symulowanym postępowaniu arbitrażowym. Jurorami byli wybitni prawnicy, doświadczeni przy rozstrzyganiu sporów w sądach arbitrażowych.W konkursie mogli wziąć udział studenci wszystkich uczelni – w pierwszym etapie mieli przygotować dwa pisma procesowe w języku angielskim. W drugiem etapie brało udział osiem drużyn z siedmiu krajów, językiem wystąpień był angielski.

Maria Łabno brała dwukrotnie udział w konkursie arbitrażowym Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, poświęconym zagadnieniom międzynarodowego arbitrażu handlowego oraz międzynarodowego prawa handlowego, w szczególności Konwencji Wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W ramach przygotowań do 19. edycji tego konkursu w 2012 roku doktorantka zajęła II miejsce grupowe w kategorii „Best Team” podczas konkursu Stockholm Premoot for the 2012 Vis Arbitral Moot (jednego z tzw. konkursów przygotowawczych). Natomiast w 2013 roku Maria Łabno zajęła I miejsce oraz otrzymała tytuł „Best Speaker” podczas konkursu V BBH Prague Pre-moot. Finał 20. edycji odbył się w marcu 2013 roku w Wiedniu. Drużyna otrzymała wyróżnienie „Honorable Mention“ w kategorii Peter Sanders Award. W tej edycji Vis’a uczestniczyło prawie 300 drużyn z 67 krajów świata, konkurs odbywał się w języku angielskim. Opiekunem naukowym drużyny WPiA UŚ była prof. UŚ dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk, a patronat nad drużyną objął prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan.

Tematyka dysertacji doktorskiej Marii Łabno nie jest jeszcze sprecyzowana, chociaż zapewne dotyczyć będzie jednego z obszarów stanowiących aktualnie jej zainteresowania naukowe, a więc prawa prywatnego międzynarodowego. Poza tym w styczniu 2014 roku rozpocznie aplikację adwokacką, czyli trzyletnie szkolenie przygotowujące do wykonywania zawodu adwokata. Nadal pozostaje też związana z konkursem arbitrażowym, teraz jednak jako trenerka naszej śląskiej drużyny. – Konkursy miały ogromny wpływ na moje życie, dzięki odniesionym w nich sukcesom mam teraz satysfakcjonującą pracę – wyjaśnia Maria Łabno. – Bardzo się cieszę, że wybrałam prawo, na tej decyzji dotąd się nie zawiodłam i mam nadzieję, że tak będzie nadal.

Okazuje się jednak, że nie samym prawem człowiek żyje. Pozanaukowe pasje Marii to wędrówki górskie, fotografia analogowa oraz harcerstwo – jest instruktorem ZHP, działa w 122 KDH „Wiklina”.

Autorzy: Agata Hajda
Fotografie: Mateusz Mniszek