Śląski Kongres Obywatelski

16 listopada w Kompleksie Zamkowym Tarnowice Stare w Tarnowskich Górach odbył się Śląski Kongres Obywatelski. Spotkanie moderował prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek
16 listopada w Kompleksie Zamkowym Tarnowice Stare w Tarnowskich Górach odbył się Śląski Kongres Obywatelski. Spotkanie moderował prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek
Prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Buzek
Prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Buzek
W wydarzeniu uczestniczył również dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek, prorektor Uniwersytetu
Śląskiego ds. kształcenia i studentów
W wydarzeniu uczestniczył również dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek, prorektor Uniwersytetu Śląskiego ds. kształcenia i studentów
Od lewej: prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Buzek, JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław
Banyś, prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”
Mariusz Andrukiewicz, Jarosław Kacprzak z firmy Future Processing i Andrzej Baksik, dyrektor
Wydziału Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Śląskiego
Od lewej: prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Buzek, JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” Mariusz Andrukiewicz, Jarosław Kacprzak z firmy Future Processing i Andrzej Baksik, dyrektor Wydziału Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego


Fotografie: Magdalena Ochwat