Nadzwyczajne otwarte posiedzenie Senatu UŚ

Najgłośniej przemawia milczenie

Minutą ciszy rozpoczęło się 15 kwietnia nadzwyczajne otwarte posiedzenie Senatu w auli im. Kazimierza Lepszego. W ten sposób uczczono ofiary katastrofy pod Smoleńskiem. Chociaż chciałoby się poświęcić każdej z tych osób choć krótką refleksję, to jest to przecież niemożliwe. Ciszę wypełniły ich nazwiska, odczytywane przez Mirosława Neinerta, aktora katowickiego teatru Korez.

 

- Są takie chwile w życiu każdego z nas, a także w życiu narodu, kiedy najgłośniej przemawia milczenie – powiedział JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, po przywitaniu m.in. metropolity katowickiego ks. abp. Damiana Zimonia i innych gości oraz przedstawicieli społeczności akademickiej. Rektor zwrócił uwagę na to, że wspólne przeżywanie tragedii jest niezwykle ważne, bo dzięki niemu stajemy się jedną polską rodziną.

- To powoduje – mówił rektor - że budzi się w nas wszystkich, a mamy powody sądzić, że tak jest na przykładzie tego, co dzieje się na ulicach Warszawy i innych miast, także Katowic, że budzi się zdecydowanie większe poczucie więzi narodowej w nas Polakach, że budzi się w nas to, co ekscelencja wczoraj nazwał nową solidarnością.

Rektor zauważył, że w kondolencjach, jakie docierają z całego świata nie tylko do kancelarii prezydenta i premiera, ale także do poszczególnych uczelni, w tym naszego Uniwersytetu, wyczuwa się podziw dla Polaków, którzy w tak trudnych chwilach potrafią się zjednoczyć, pokazać, że są wielkim narodem. - Nie wszystkie narody mają impuls wewnętrzny do takiej konsolidacji przeżyć z jednej strony, a z drugiej także i sił, by takie tragedie jak ta przezwyciężyć.

Rektor zwrócił też uwagę na symbolikę miejsca katastrofy, podkreślając, że osoby, które zginęły działały w służbie narodu, w służbie nas wszystkich. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele naszego regionu: wicemarszałek Senatu Krystyna Bochenek, wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej Grzegorz Dolniak, prezes Narodowego Banku Polskiego Sławomir Skrzypek.

- Jan Paweł II w swoich rozważaniach o ojczyźnie i o narodzie powiedział, że naród jest bogaty swoimi ludźmi, jest bogaty człowiekiem, jest bogaty młodzieżą, jest bogaty każdym – przypomniał rektor, podkreślając, że słowa te dotyczą zarówno osób pomordowanych w Katyniu, jak i ofiar katastrofy.

- Mamy absolutnie dla mnie oczywisty moralny, ale także patriotyczny obowiązek, by ocalić tych ludzi od zapomnienia. Tych ludzi, którzy zginęli w służbie narodu, w służbie dla nas. Chciałbym, żeby pamięć o nich była wieczna jak kamień, żeby przetrwała, żeby ich śmierć nie była nadaremna. (...) Największy ciężar bez wątpienia noszą w sobie najbliżsi ofiar tej tragedii. Chciałbym wszystkich najbliższych Ofiar tragedii pod Smoleńskiem zapewnić, że cała społeczność Uniwersytetu Śląskiego, my wszyscy jesteśmy z Państwem zjednoczeni w bólu i żalu, że cierpimy razem z Wami, że jesteśmy z Wami.

Prezentacji zdjęć osób, które zginęły w katastrofie oraz filmom poświęconym Parze Prezydenckiej i Ofiarom wypadku, związanych ze Śląskiem, towarzyszyły utwory m.in. Wolfganga Amadeusza Mozarta, Fryderyka Chopina, Franciszka Schuberta w wykonaniu Chóru Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia” pod dyrekcją dr Izabelli Zieleckiej-Panek. Mirosław Neinert czytał poezję m.in. Tadeusza Różewicza i Jana Lechonia. Odczytał również wspomnienia: Dariusza Kordki, redaktora naczelnego katowickiego wydania „Gazety Wyborczej” o Krystynie Bochenek oraz Krzysztofa Stachowicza, radnego sejmiku województwa o Grzegorzu Dolniaku. Oba teksty były opublikowane w „Gazecie Wyborczej”.

Sądzę, że śmierć polskiej elity politycznej, kulturowej, religijnej wstrząśnie nie tylko na płaszczyźnie naszych relacji międzynarodowych, ale będzie także szansą innego spojrzenia na życie w ogóle – powiedział ks. abp Damian Zimoń. - Mam nadzieję, że nie tylko narodzi się jakaś nowa solidarność międzyludzka, ale i odpowiedzialność elit, również odpowiedzialność nasza tutaj, uniwersytecka, ludzi kształcących, wychowujących, za ludzkie życie, całościowo pojmowane. Sądzę, że ta śmierć nie pójdzie na marne. Że przyniesie jakiś owoc.

Nawiązując do mszy, która odbyła się poprzedniego dnia w Archikatedrze Chrystusa Króla, w której uczestniczyła również młodzież śląskich uczelni, arcybiskup powiedział: - Ta młodzież w wielu wypadkach jest skromnie ubrana, ale ma bardzo jasne oblicze. Tego wam gratuluję.

Nadzwyczajne otwarte posiedzenie senatu było transmitowane on line.

Więcej zdjęć  z tego wydarzenia

Autorzy: Iwona Kolasińska
Fotografie: Agnieszka Sikora