"Tydzień Mózgu" na Wydziałach: Biologii i Ochrony Środowiska oraz Pedagogiki i Psychologii

Tajemnice umysłu

Skrupulatnie badany, wciąż jeszcze skrywa wiele tajemnic, a jego możliwości budzą zarówno zachwyt, jak i lęk. Mózg to słowo – klucz wykładów, które odbywały się od 15 do 19 marca w naszej uczelni. Imprezie towarzyszyła wystawa posterowa Brain. Inside.

Wydarzenie zorganizowane przez Koło Naukowe Psychologii Ewolucyjnej i Etologii UŚ wpisuje się w cykl akcji prowadzonych pod podobnym tytułem w kraju i na świecie. Uczestnicy imprezy mieli m.in. okazję wysłuchać wykładów: dr. Andrzeja Kędziorskiego pt. „Wolna wola – właściwość umysłu czy złudzenie świadomości?” oraz dr. hab. Bogdana Doleżycha „Mózg podany na wirtualnej tacy”. Mgr Jacek Fracikowski mówił o tym, jak działa kofeina, której pobudzający wpływ znany jest niemal każdemu z nas. Punktem spornym w dyskusjach badaczy pozostaje pytanie o jej właściwości uzależniające.

W głąb „Zaśmieconego umysłu” wprowadził zebranych dr hab. Piotr Łaszczyca. Spotkanie rozpoczęło się refleksją nad zachowaniami w ich instynktownych oraz inteligentnych formach. Omówione zostało m.in. zjawisko wdrukowania, reakcja, w wyniku której nowonarodzone pisklęta podążają za pierwszym ruchomym obiektem, który odnajdą w swoim otoczeniu, gdyż utożsamiają go z matką. Innym aspektem zagadnienia był problem motywacji i jej przemożnego wpływu na proces wychowania dziecka, a następnie nastolatka.

„Kup pan Neuron” to tytuł wykładu mgr. Tomasza Sawczyna. Analiza wpływu reklam na rodzaje konsumenckich wyborów została entuzjastycznie przyjęta przez słuchaczy, w czym zapewne niemałą zasługę miał dobór filmów reklamowych, przeznaczonych do analizy.

Człowiek może świadomie przetworzyć jedynie 0.01% napływających informacji. Pomni tego faktu „spece” od marketingu starają się więc maksymalnie bazować na pozytywnych asocjacjach, usiłując jak najlepiej sterować ścieżkami kojarzenia. A jeśli któryś z zebranych dotąd bezowocnie zastanawiał się, dlaczego emocje biorą czasem górę nad rozumem, teraz zna już odpowiedź. Otóż wciąż mamy niewiele połączeń między korą czołową a ciałem migdałowatym.

Energia i zaangażowanie prelegentów oraz pełna życzliwości postawa słuchaczy zadecydowały o sukcesie tegorocznej edycji „Tygodnia Mózgu”. Mając w pamięci zdobytą dzięki niej wiedzę, pozostaje oczekiwać na kolejną okazję do dyskusji nad niektórymi z rozlicznych tajemnic ludzkiego umysłu.

Autorzy: Agata Hajda