Kronika Uniwersytetu Śląskiego

TRADYCJE ŚLĄSKIEGO REGIONALIZMU

18 marca w gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, w historycznej Sali Sejmu Śląskiego odbyła się sesja popularnonaukowa pt: „Tradycje śląskiego regionalizmu”, poświęcona 90-leciu uchwalenia przez Sejm Ustawodawczy w dniu 15 lipca 1920 r. Ustawy Konstytucyjnej, zawierającej Statut Organiczny Województwa Śląskiego. Sesja zorganizowana była przez Katedrę Historii Prawa Wydziału Prawa i Administracji UŚ oraz Instytut Pamięci Narodowej, Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, oddział w Katowicach. Na jej zakończenie wręczono księgę jubileuszową prof. zw. dr. hab. Józefowi Ciągwie z okazji 70-lecia urodzin. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk oraz marszałek województwa śląskiego Bogusław Śmigielski.

KONFERENCJA „GAME DAY 2010”

23 marca na Wydziale Nauk o Ziemi odbyła się konferencja pt. „Game Day 2010”, której organizatorami byli: Koło Naukowe Informatyków Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ oraz Microsoft Grupa .NET. Opiekę naukową nad konferencją sprawowała prodziekan WIiNoM dr hab. Urszula Boryczka. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

„Game Day 2010” to pierwsza na taką skalę konferencja poświęcona procesowi tworzenia gier - wydarzenie miało zasięg ogólnopolski. Znawcy tematyki demonstrowali nowoczesne technologie oraz narzędzia informatyczne służące do budowy wirtualnego świata. Uczestnikami seminarium były zarówno firmy polskie, jak i zagraniczne, wśród nich m.in.: Microsoft, CD Projekt RED STUDIO, Nicolas Games, The Farm 51. Celem konferencji było przede wszystkim pokazanie procesu tworzenia gier wideo „od kuchni”, nie tylko z perspektywy prężnie rozwijającej się dziedziny biznesu, ale również jako obszaru wiedzy, nauki i umiejętności. Rynek gier to nie tylko nowoczesny przemysł, ale także wiedza i wykształcenie. Połączenie sfery biznesu z dydaktyką może przynieść wymierne korzyści. Powstała platforma komunikacji zapewniłaby procesowi dydaktycznemu wsparcie profesjonalnych firm w zawodowym przygotowaniu młodych adeptów, natomiast branża gier wideo zyskałaby wysoko wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny IT. „Game Day 2010” adresowany był do studentów, uczniów szkół średnich oraz osób interesujących się zagadnieniami procesu powstawania gier. Więcej informacji na stronie konferencji: www.gameday.com.pl.

INFORMACJA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ METROPOLII

25 marca, w ramach corocznych obchodów Dni Frankofonii, w auli Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ odbyła się konferencja pt. „Informacja w przestrzeni publicznej Metropolii – od Metropolii jako instytucji do Metropolii jako przestrzeni społecznego przekazu”. Organizatorem tego przedsięwzięcia był Dom Miasta Saint-Etienne w Katowicach oraz Urząd Miasta Katowic, przy współpracy m.in. z Instytutem Socjologii UŚ. Ponadto wydarzenie było już drugim spotkaniem przedstawicieli miast partnerskich: Katowic i Saint-Etienne.

Celem konferencji było spojrzenie na metropolię jako miejsce specyficznej przestrzeni komunikacyjnej na linii mieszkańcy-miasto-metropolia. Aby metropolie nie były wyłącznie kolejnym szczeblem lokalnej administracji, ale miały swoją rzeczywistość społeczną, koniecznym wydaje się stworzenie metropolitalnego systemu przepływu informacji. System taki powinien umożliwić mieszkańcom kontakt z przestrzenią metropolii, jej funkcjami i bezpośrednimi wytworami. Ich społeczna przestrzeń nie powinna ograniczać się do jej zrębów instytucjonalnych, lecz funkcjonować jako metropolitalna przestrzeń społecznych przepływów. Wydaje się, iż spójna komunikacja i przepływ informacji na poziomie metropolitalnym stanowi istotny czynnik tworzenia społecznego kapitału zaufania, niezbędnego do synergicznego rozwoju obszaru metropolitalnego.

XLV MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA I GIEŁDA MINERAŁÓW

Od 27 do 28 marca na Wydziale Nauk o Ziemi miała miejsce XLV Międzynarodowa Wystawa i Giełda Minerałów, Skał i Skamieniałości, podczas której można było nie tylko podziwiać eksponaty oraz wyroby jubilerskie, ale również zakupić niektóre okazy. W ramach tego wydarzenia 27 marca odbyła się także XLV Sesja Gemmologiczno-Paleontologiczna, w trakcie której o barwach bursztynu opowiadał dr Włodzimierz Łapot z Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii. Prof. dr hab. Evgeny Gałuskin oraz dr Irina Gałuskina przedstawili nowe minerały odkryte przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego, zaś dr Andrzej Boczarowski z Zakładu Biogeografii i Dydaktyki Geografii mówił o historii katastrof naturalnych, zdarzeniu na Santorini.

INTERDYSCYPLINARNY KONKURS INDEKSÓW W RYBNICKIM KAMPUSIE

8 kwietnia w auli Akademii Ekonomicznej Samorządy Studenckie Zespołu Szkół Wyższych w Rybniku zorganizowały – już po raz czwarty – Interdyscyplinarny Konkurs Indeksów. Podczas gali zostali wyróżnieni studenci, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce w roku akademickim 2008/2009: Rafał Oleś (student III roku filozofii, średnia ocen: 5,0), Maria Mierzwa (studentka III roku historii, średnia ocen: 4,92), Tymoteusz Wolff (student II roku socjologii, średnia ocen: 4,93), Daria Niewelt (studentka II roku politologii, średnia ocen: 4,70), Martyna Ścigajło (studentka III roku filologii polskiej, średnia ocen: 4,93). Ponadto przedstawiciele samorządów: Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Ekonomicznej i Politechniki Śląskiej wręczyli statuetki zasłużonym w następujących kategoriach: Przyjaciel Studenta, Organizacja Przyjazna Studentom, Student Kampusu, Nagroda Honorowa.

Patronat honorowy nad Interdyscyplinarnym Konkursem Indeksów objął prezydent Rybnika Adam Fudali.

KATASTROFA LOTNICZA POD SMOLEŃSKIEM

10 kwietnia na lotnisku w Smoleńsku, podczas podchodzenia do lądowania, doszło do katastrofy samolotu Tupolew 154M, na pokładzie którego znajdowało się 96 osób - członków polskiej delegacji udającej się na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej oraz załogi. Na jego pokładzie był Prezydent Polski Lech Kaczyński z małżonką Marią Kaczyńską, ostatni Prezydent RP na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wszyscy szefowie sił zbrojnych polskiej armii, duchowni, posłowie, senatorowie, kombatanci oraz przedstawiciele rodzin katyńskich. Nikt nie przeżył katastrofy. W Polsce ogłoszono tygodniową żałobę narodową, społeczność akademicka Uniwersytetu Śląskiego godnie w niej uczestniczyła, zajęcia dydaktyczne były rozpoczynane minutą ciszy dla uczczenia pamięci Ofiar katastrofy.

„MARSZ DLA ŻYCIA” W 5. ROCZNICĘ ŚMIERCI JANA PAWŁA II

10 kwietnia z inicjatywy JE abp. dr. Damiana Zimonia, metropolity katowickiego, odbył się „Marsz dla życia” w 5. rocznicę śmierci Jana Pawła II oraz w intencji Ofiar katastrofy pod Smoleńskiem. Marsz rozpoczął się na Placu Wolności i przeszedł do Archikatedry Chrystusa Króla w Katowicach, gdzie miała miejsce msza święta.

KATYŃSKI MARSZ PAMIĘCI

13 kwietnia w Kościele Garnizonowym w Katowicach odbyła się msza św. w intencji śp. Janusza Kurtyki oraz poległych 70 lat temu w Katyniu. Po mszy, pod Pomnikiem Ofiar Katyńskich w Katowicach złożono wiązanki kwiatów i znicze. W uroczystości udział wzięła m.in. prorektor UŚ ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik, wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk, wiceprezydenci Katowic: Leszek Piechota, Krystyna Siejna i Józef Kocurek. Na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej przybyli także uczniowie szkół województwa śląskiego, delegacje uczelni regionu i przedstawiciele rodzin katyńskich. Następnie rozpoczął się przemarsz ulicami Katowic do Muzeum Śląskiego, w którym odbywała się wystawa pt. „Śląskie ofiary Katynia”. Marsz, zorganizowany przez katowicki oddział IPN oraz Niezależne Zrzeszenie Studentów, był wyrazem hołdu dla ofiar tragedii katyńskiej oraz katastrofy w Smoleńsku.

STUDENCKI MARSZ PAMIĘCI

13 kwietnia, ku czci Ofiar katastrofy samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem, studenci śląskich uczelni zorganizowali Studencki Marsz Pamięci. Młodzież akademicka, pracownicy naukowi oraz przedstawiciele władz uczelni, miasta i województwa spotkali się na placu Sejmu Śląskiego, a następnie przeszli ulicami Katowic pod Spodek. Tam ze zniczy i kwiatów ułożono krzyż.

MSZA AKADEMICKA W INTENCJI OFIAR KATASTROFY POD SMOLEŃSKIEM

14 kwietnia w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach odbyła się msza akademicka w intencji Ofiar katastrofy pod Smoleńskiem. Poprzedził ją przemarsz orszaków władz rektorskich i dziekańskich uczelni województwa śląskiego oraz pocztów sztandarowych spod gmachu Wydziału Teologicznego. Orszak rektorski poprowadzili: JM Rektor Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego prof. dr hab. Jan Pyka, JM Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Ewa Małecka-Tendera i JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. Uczestniczyli w nim także prorektorzy Uniwersytetu Śląskiego: prof. dr hab. Czesław Martysz, prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski, prof. dr hab. Barbara Kożusznik i prof. UŚ dr hab. Andrzej Kowalczyk. Mszę akademicką celebrował JE abp dr Damian Zimoń, metropolita katowicki. Kazanie wygłosił ks. dr Tomasz Jaklewicz.

NADZWYCZAJNE OTWARTE POSIEDZENIE SENATU UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

15 kwietnia w auli im. K. Lepszego w rektoracie UŚ odbyło się nadzwyczajne, otwarte posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego, które zwołane zostało dla uczczenia pamięci Ofiar katastrofy samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem. Uczestniczył w nim m.in. JE abp dr Damian Zimoń. Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił Uniwersytecki Chór „Harmonia” z Cieszyna pod dyrekcją dr Izabelli Zieleckiej-Panek. Mirosław Neinert z Teatru Korez w Katowicach odczytał listę Ofiar katastrofy pod Smoleńskiem. Wszyscy uczestnicy otwartego posiedzenia Senatu UŚ uczcili minutą ciszy pamięć tragicznie Zmarłych.

DELEGACJA Z KATOWIC ODDAŁA HOŁD TRAGICZNIE ZMARŁYM

15 kwietnia delegacja przedstawicieli Urzędu Miasta Katowic oraz władz uniwersyteckich wyruszyła do Warszawy. W Pałacu Prezydenckim oddali oni hołd tragicznie zmarłej Parze Prezydenckiej i wzięli udział w czuwaniu przy trumnach. W delegacji uczestniczyli m.in. prezydent Katowic Piotr Uszok, wiceprezydent Katowic Krystyna Siejna oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta Marek Chmieliński. Uniwersytet Śląski reprezentowali: prorektor ds. finansów i rozwoju prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski oraz prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek, rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 2002–2008.

MIĘDZYNARODOWE TARGI EDUKACYJNE W KIJOWIE

Od 15 do 17 kwietnia Uniwersytet Śląski uczestniczył w międzynarodowych targach edukacyjnych „Education abroad” i „Education and Career”, zorganizowanych przez ukraińskie Ministerstwo Nauki i Edukacji we współpracy ze stowarzyszeniem „Znannya” w Kijowie. Targi zgromadziły 37 wystawców z 15 krajów, między innymi z Cypru, Izraela, Rosji, Szwajcarii, Turcji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii oraz Polski. Uniwersytet Śląski w Katowicach reprezentowany był przez delegację pracowników Działu Projektów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą. Ogółem wystawę odwiedziło 8 tysięcy osób.

UROCZYSTOŚCI ŻAŁOBNE I POGRZEBOWE PARY PREZYDENCKIEJ

17 kwietnia JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś wziął udział w uroczystościach żałobnych w Warszawie ku czci Ofiar katastrofy pod Smoleńskiem. Natomiast 18 kwietnia uczestniczył w uroczystościach pogrzebowych Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i Jego Małżonki Marii Kaczyńskiej w Krakowie.

UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE OFIAR KATASTROFY

19 kwietnia w kościele św. Krzyża w Warszawie odbyły się uroczystości pogrzebowe zmarłego tragicznie prezesa Narodowego Banku Polskiego śp. Sławomira Skrzypka. Śp. Sławomir Skrzypek został pochowany na cmentarzu na warszawskich Powązkach. W uroczystości uczestniczyła dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska prof. zw. dr hab. Iwona Szarejko.

22 kwietnia prorektor ds. kształcenia prof. dr hab. Czesław Martysz wziął udział w uroczystościach pogrzebowych JM Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ks. prof. zw. dr. hab. Ryszarda Rumianka. Uroczystości akademickie pożegnania śp. Ryszarda Rumianka odbyły się w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP na Bielanach w Warszawie.

22 kwietnia w katowickiej Archikatedrze Chrystusa Króla odbyła się uroczystość żałobna tragicznie zmarłej senator, absolwentki Uniwersytetu Śląskiego, śp. Krystyny Bochenek. W pogrzebie wzięli udział: JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prorektor ds. studenckich i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik, prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz prorektor ds. finansów i rozwoju prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski. Śp. Krystyna Bochenek została pochowana na cmentarzu przy ul. Sienkiewicza w Katowicach.

Tego samego dnia w kościele Świętej Trójcy w Będzinie odbyła się uroczystość pożegnania Grzegorza Dolniaka, posła na Sejm RP IV, V i VI kadencji, wiceprzewodniczącego klubu Platformy Obywatelskiej i zarządu PO w województwie śląskim. Śp. Grzegorz Dolniak pochowany został na cmentarzu parafialnym przy kaplicy Świętego Tomasza Becketta. W pogrzebie udział wziął JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

POSIEDZENIE SENATU UŚ

20 kwietnia w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie odbyło się kolejne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego. W porządku obrad znalazło się m.in.: przyjęcie protokołu z posiedzenia Senatu, które miało miejsce 2 marca 2010 r. oraz omówienie spraw kadrowych i bieżących.

Autorzy: Redakcja