Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

BIOLOGIA. Mariola Krodkiewska: Zgrupowania skąposzczetów dennych (Oligochaeta) Kanału Gliwickiego i Kanału Kędzierzyńskiego oraz związanych z nimi zbiorników antropogenicznych, 15 zł

Podręczniki i skrypty

NAUKI o MATERIAŁACH. Eugeniusz Łągiewka, Antoni Budnik: Struktura, właściwości i metody badań materiałów otrzymanych elektrolitycznie, 27 zł

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

FILOZOFIA. Gabriela Besler: Gottloba Fregego koncepcja analizy filozoficznej

ETNOLOGIA. „Studia Etnologiczne i Antropologiczne”. T. 10: Problemy społeczne i kulturowe współczesnego miasta. Red. Irena Bukowska-Floreńska

LITERATUROZNAWSTWO. Romantyczne przemowy i przedmowy. Red. Jacek Lyszczyna, Magdalena Bąk

Maciej Chowaniok: „Nietrafiony rytm”. Wybrane problemy twórczości prozatorskiej Michała Choromańskiego

KOMPARATYSTYKA LITERACKA i KULTUROWA. Zbigniew Kadłubek: Święta Medea. W stronę komparatystyki pozasłownej

JĘZYKOZNAWSTWO. Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii. T. 3. Red. Artur Rejter

Aleksandra Niewiara: Kształty polskiej tożsamości. Potoczny dyskurs narodowy w perspektywie etnolingwistycznej (XVI–XX w.). Wyd. 2.

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Studia bibliologiczne. T. 18: Biblioteki i ośrodki informacji – zbiory, pracownicy, użytkownicy. Red. Mariola Jarczykowa

MENTIBUS MEMORANDIS. Jerzy Zioło: August Chełkowski – nie tylko fizyk

PSYCHOLOGIA. „Chowanna” 2010, R. 53(67), T. 1 (34): Dzieciństwo – witraż bolesny. Red. Ewa Jarosz

Danuta Rode: Psychologiczne uwarunkowania przemocy w rodzinie. Charakterystyka sprawców

PEDAGOGIKA. Przemiany kulturowo-oświatowe i społeczne na pograniczu. Studia, materiały i szkice w 100-lecie „Zarania Śląskiego”. Red. Wiesława Korzeniowska, Urszula Szuścik.

NAUKI o ZIEMI. Geneza i charakterystyka zagrożenia sejsmicznego w GZW. Red. Wacław M. Zuberek

Podręczniki i skrypty

HISTORIA. Aleksandra Golik-Prus: „Historia magistra vitae est”. Podręcznik do języka łacińskiego dla studentów historii. Wyd. 2.

JĘZYKOZNAWSTWO. [Chrześcijaństwo i pogaństwo w przysłowiach, frazeologizmach, zagadkach, przepowiedniach ludowych. Lingwokulturoznawczy słownik dydaktyczny]­