Studencko – doktoranckie spotkanie naukowe „W duchu Darwina. Forum Młodych”

Jak dzielić się wiedzą?

 
Jak ewoluowały owady? Jakie są efekty „zderzenia” mechanizmów psychicznych człowieka, ukształtowanych w toku ewolucji, ze współczesnym środowiskiem? Albo: jakie strategie rozrodcze służą roztoczom do propagacji swoich genów? Te i inne tematy, powiązane w istotny sposób z paradygmatem ewolucyjnym, zdominowały studencko – doktoranckie spotkanie naukowe „W duchu Darwina. Forum Młodych”, które odbyło się 11 grudnia 2009 roku na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, zorganizowane przez Koło Naukowe Psychologii Ewolucyjnej i Etologii.

Celem spotkania był nie tylko przegląd aktualnych prac badawczych studentów i doktorantów kierunków biologicznych i psychologicznych, ale również dążenie do integracji środowiska młodych naukowców z różnych wydziałów Uniwersytetu Śląskiego. Wydaje się, iż mimo znacznej wirtualizacji praktyki badawczej, wyrażającej się w korzystaniu z takich narzędzi, jak strony internetowe, fora dyskusyjne, listy mailingowe czy bazy publikacji, wiedza o tym, co dzieje się „za ścianą”, w pracowni kolegi lub kole naukowym macierzystego wydziału jest raczej uboga. Takie status quo, w obliczu coraz głośniej wyrażanego postulatu o interdyscyplinarności nauk, jest nie do utrzymania. Możliwości, które płyną z nawiązania współpracy z osobami zajmującymi się tematyką pokrewną są na tyle kuszące, że warto skorzystać z okazji dzielenia się wiedzą, umiejętnościami i entuzjazmem.

W ramach spotkania odbyła się sesja referatowa, którą otworzyli prodziekan WBiOŚ prof. dr hab. Ewa Kurczyńska oraz opiekun Koła Naukowego Psychologii Ewolucyjnej i Etologii UŚ dr hab. Piotr Łaszczyca. Referaty przedstawili doktoranci Wydziałów: Biologii i Ochrony Środowiska, Pedagogiki i Psychologii UŚ oraz Międzynarodowego Studium Nauk Biologicznych PAN w Warszawie. Dotyczyły one tak różnych dziedzin nauki, jak paleobiologia, embriologia, ewolucjonizm, neurobiologia, psychologia jakości życia. Znalazło się również miejsce na spekulację naukową, podczas której próbowano udzielić odpowiedzi na pytanie, jak mogłaby wyglądać inteligentna forma życia inna niż człowiek?

Oprócz prezentacji wyników badań własnych i ciekawych przeglądów literatury przedmiotowej, znalazło się miejsce na rozmowy w kuluarach oraz spotkanie integracyjne. Pierwsze z planowanego cyklu spotkań okazało się na tyle interesujące, że warto je rozszerzyć na kolejne dziedziny wiedzy.


 

Autorzy: Marcin Moroń