Wstępniak

Szanowni Czytelnicy!

Minęły czasy, gdy tematyka oraz wyniki badań naukowych, prowadzonych w uczelnianych laboratoriach i pracowniach były znane wąskiemu gronu specjalistów. Dziś nauka musi docierać do jak najszerszych kręgów społecznych i współpracować z gospodarką. Wiedza taka jest niezbędna, gdyż rezultaty badań są źródłem przemian technologicznych oraz wpływają na zmianę warunków życia poszczególnych grup społecznych. Takie unikatowe badania prowadzone są także na naszej uczelni. Chcielibyśmy przedstawić je nie tylko naszemu środowisku uczelnianemu, ale także szerszym kręgom naukowców, do których nasza gazeta dociera. Stąd zarówno w bieżącym numerze, jak i kolejnych będziemy promować projekty i programy, w jakich uczestniczą nasi naukowcy. W tym miesiącu zapraszamy do zapoznania się z: projektem badawczym prowadzonym w Instytucie Chemii pod kierownictwem prof. dr. hab. Jarosława Polańskiego, dotyczącym poszukiwania nowych inhibitorów integrazy HIV; badaniami prof. UŚ dr. hab. Piotra Skubały z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska nad grupą roztoczy glebowych, występujących na terenach poprzemysłowych; projektem badawczym młodego naukowca z Wydziału Filologicznego – dr. Przemysława Marciniaka – którego tematem jest literatura bizantyńska oraz badaniami poświęconymi sytuacji Kościoła katolickiego na Górnym Śląsku w okresie PRL, prowadzonymi przez ks. prof. dr. hab. Jerzego Myszora w Zakładzie Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła Wydziału Teologicznego UŚ.

W bieżącym numerze gazety zamieszczamy także artykuł dr. Zbigniewa Kadłubka, będący głosem w dyskusji nad projektem „Europejska Stolica Kultury 2016”. Do tego zaszczytnego tytułu pretendują Katowice, o czym już informowaliśmy w grudniowy numerze gazety. Dr Kadłubek wierzy, że uzyskanie tego tytułu byłoby przełomem na wielką skalę, a gra toczy się o uwznioślenie Śląska. Niech ten tekst będzie przyczynkiem do dalszej dyskusji.

W naszym cyklu „Forum sztuki” proponujemy spotkanie z twórczością prof. Eugeniusza Delekty z Wydziału Artystycznego w Cieszynie. Wszystkie, prezentowane na wystawie w Galerii Uniwersyteckiej, grafiki artysty są próbą zmierzenia się z bardzo trudną do jednoznacznego zdefiniowania subiektywną rzeczywistością.

Autorzy: Redakcja