„Upadek na wielką skalę - zburzenie Muru Berlińskiego”

Na Zachód przez Wschód

 W minionym roku obchodziliśmy dwudziestą rocznicę upadku Muru Berlińskiego. Jaka jest nasza wiedza na temat tego wydarzenia? Badanie przeprowadzone na losowej, reprezentatywnej próbie 1000 Polaków, w wieku 18 i więcej lat wskazuje, że zdecydowana większość z nas wie, co oddzielał od siebie Mur Berliński, ale znacznie rzadziej potrafimy prawidłowo wskazać daty jego wybudowania i zburzenia.

18 stycznia w auli Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku miała miejsce konferencja, pt. „Upadek na wielką skalę - zburzenie Muru Berlińskiego”. Jej organizatorzy: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Rada Samorządu Studenckiego UŚ w Rybniku i Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego chcieli powrócić do kilku istotnych, a zapomnianych kwestii, dotyczących tego historycznego wydarzenia.

Spotkanie rozpoczęło się wystąpieniem posła Marka Krząkały, który mówił o stosunkach polsko-niemieckich dwadzieścia lat po przełomie. Następnie referat na temat genezy powstania i upadku Muru Berlińskiego wygłosił Bartosz Broda ze Stowarzyszenia Humanistycznego: Europa, Śląsk, Świat Najmniejszy. Następnie odbyła się projekcja filmu pt. „Żegnaj DDR. Przez Warszawę ku wolności” w reżyserii Krzysztofa Czajki. Dokument przypomina wydarzenia z lata 1989 roku, kiedy dziesiątki tysięcy osób zaryzykowały ucieczkę na Zachód, wybierając drogę przez Wschód. W roku przełomu drogi ucieczki obywateli z NRD wiodły nie tylko przez zachodnioniemieckie ambasady w Pradze i Budapeszcie lecz także przez Warszawę. Tę nieznaną historię pokazuje 55-minutowy film dokumentalny nakręcony na zlecenie Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej i zrealizowany przy współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej. Dwadzieścia lat później uciekinierzy z NRD opowiadają o swoich przeżyciach i o tym, z jaką życzliwością i zrozumieniem udzielano im pomocy w Polsce. Po projekcji filmu była okazja do rozmowy z jego z producentką Marią Jarmoszuk, która mówiła m.in. o dalszych losach występujących w filmie bohaterów, motywacji nakręcenia dokumentu, sposobach dotarcia do wykorzystanych w nim materiałów archiwalnych z roku 1989.