Stopnie i tytuły naukowe - luty 2010

Doktoraty:

Dr Katarzyna Kroczek-Wasińska Wydział Artystyczny

Dr Tomasz Burzyński Wydział Filologiczny

Dr Marta Mamet-Michalkiewicz Wydział Filologiczny

Dr Magdalena Kempna Wydział Filologiczny

Dr Magdalena Ochwat Wydział Filologiczny

Dr Katarzyna Dąbrowska-Zapart Wydział Nauk o Ziemi

Dr Łukasz Hawełek Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Instytut Fizyki

Dr Marcin Kurpas Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Instytut Fizyki

Dr Monika Oboz Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Instytut Fizyki

Dr Wioleta Śmiszek-Lindert Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Instytut Chemii

Dr Barbara Hachuła Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Instytut Chemii

Habilitacje:

Dr hab. Sławomir Masłoń Wydział Filologiczny

Dr hab. Leszek Szewczyk Wydział Teologiczny

Dr hab. Leszek Marynowski Wydział Nauk o Ziemi

Dr hab. Maciej Szpunar Wydział Prawa i Administracji

Dr hab. Jan Piotrowiak Wydział Filologiczny

Dr hab. Aleksandra Kunce Wydział Filologiczny

Dr hab. Janusz Marian Morawiec Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Instytut Matematyki

Dr hab. Bożena Mazurek Wydział Filologiczny

Dr hab. Piotr Świercz Wydział Nauk o Ziemi