Jubileusz profesora Wojciecha Kalagi

 
12 grudnia ubiegłego roku prof. Wojciech Kalaga, długoletni dyrektor Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych, obchodził 60-lecie urodzin. Uroczystość jubileuszowa, która miała miejsce w budynku Centrum Dydaktyczno-Naukowego Instytutów Neofilologicznych w Sosnowcu, została przygotowana przez przyjaciół i współpracowników profesora i była dla Jubilata całkowitą niespodzianką. Rozpoczęła ją część wspomnieniowa, w trakcie której odczytano fragmenty prozy, nawiązującej do najważniejszych wydarzeń z życia Jubilata, takich jak jego pobyt w Australii oraz do wielkich pasji profesora: dobrego wina, fajki i miłości do kotów. Na tym nie koniec było wspomnień. Niezmiernie ciepłe i momentami wzruszające słowa skierowali do Jubilata zaproszeni na uroczystość goście, a wśród nich m.in. JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prof. zw. dr hab. Janusz Arabski oraz dr Emanuel Prower. Podkreślali oni nieocenioną rolę Jubilata w stworzeniu najlepszej w Polsce anglistyki. W 2007 roku śląska anglistyka (na którą składają się Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych oraz Instytut Języka Angielskiego) uzyskała bowiem akredytację z wyróżnieniem. Szczególnie słowa dr. Emanuela Prowera mogły zapaść zebranym w pamięć. Przypomniał on o początkach Er(r)go, o pierwszych spotkaniach nieformalnej wówczas grupy studentów, zafascynowanych semiotyką i pragnących propagować w polskiej humanistyce najnowsze osiągnięcia teoretyków literatury i semiotyków. Miejscem pierwszych spotkań było mieszkanie Jubilata.

Swój udział w uroczystości mieli również studenci anglistyki, którzy przygotowali i wyreżyserowali specjalnie na ten cel sztukę na kanwie tekstów profesora Kalagi. Znalazły się w niej odniesienia do najważniejszej w dorobku Jubilata, książki pt. Mgławice Dyskursu. Oprawę muzyczną zapewnili artyści z Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Niepowtarzalnym prezentem, przekazanym na ręce profesora przez wicedyrektorów Instytutu dr hab. Małgorzatę Nitkę i dr. Jacka Mydlę, była okolicznościowa księga pt. Znaki, tropy, mgławice, do której teksty napisali przyjaciele i współpracownicy profesora Kalagi. Na koniec głos zabrał sam Jubilat, który ze wzruszeniem podziękował wszystkim za przygotowanie uroczystości i podkreślał znaczenie budowania atmosfery wzajemnego szacunku i poczucia wspólnoty, jako czynników niezbędnych w osiąganiu sukcesów w kierowanym przez niego od ponad dziesięciu lat Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych. Po części oficjalnej nadszedł czas na poczęstunek oraz dalsze wspomnienia, rozmowy i życzenia.

Urodzony w 1949 roku, prof. zw. dr hab. Wojciech Kalaga, anglista i filozof, teoretyk literatury angielskiej, jest dyrektorem Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych na Uniwersytecie Śląskim oraz kierownikiem Zakładu Teorii Literatury i Kultury w tymże Instytucie. Studiował anglistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. W roku 1979 uzyskał stopień doktora w dziedzinie literatury angielskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w roku 1986 habilitację na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1998 roku jest profesorem nauk humanistycznych.

Wojciech Kalaga prowadził badania i wykładał na uniwersytetach Yale, Mannheim i Murdoch. Jest członkiem szeregu stowarzyszeń i komitetów naukowych, w tym wiceprzewodniczącym Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk, oraz redaktorem serii wydawniczych (m. in. Literary and Cultural Theory w wydawnictwie Lang Verlag) i periodyku ER(R)GO: Teoria – Literatura – Kultura.

Wśród publikacji Wojciecha Kalagi znajdują się monografie, w tym Nebulae of Discourse: Interpretation, Textuality, and the Subject (1997, następne również w przekładzie na język polski i czeski), tomy zbiorowe redagowane lub współredagowane oraz wiele artykułów naukowych.  

 
Autorzy: Agnieszka Gołda-Derejczyk
Fotografie: Agnieszka Gołda-Derejczyk