Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

 

NOWE KSIĄŻKI

 Prace naukowe

FILOZOFIA. Tomasz Kubalica: Prymat rozumu praktycznego w logice. Teoria prawdy neokantowskiej szkoły badeńskiej, 22 zł

FILOLOGIA KLASYCZNA. „Scripta Classica”. Vol. 6. Ed. Tomasz Sapota, 20 zł

JĘZYKOZNAWSTWO. Słowo i tekst. T. 2: Język i proces literacki. Red. Piotr Czerwiński, Jadwiga Stawnicka, 20 zł

PEDAGOGIKA. Małgorzata Zalewska-Bujak: Udział nauczycieli w przemianach edukacyjnych przełomu XX i XXI stulecia w Polsce, 20 zł 

Podręczniki i skrypty

MATEMATYKA. Władysław Kierat, Urszula Sztaba: Elementy analizy funkcjonalnej, 38 zł

Justyna Sikorska: Zbiór zadań z matematyki dla studentów chemii. Wyd. 4. 18 zł

 
ZAPOWIEDZI
 

Prace naukowe

BIBLIOTHECA: ALIA UNIVERSA. Vlado Žabot: Sukub. Tłum. Ewa Ziewiec, wstęp Bożena Tokarz

HISTORIA. Piotr Boroń: Kniaziowie, królowie, carowie... Tytuły i nazwy władców słowiańskich we wczesnym średniowieczu.

Joanna Januszewska-Jurkiewicz: Stosunki narodowościowe na wileńszczyźnie w latach 1920–1939.

FILOZOFIA. Gabriela Besler: Gottloba Fregego koncepcja analizy filozoficznej

LITERATUROZNAWSTWO. Sarmackie theatrum. T. 4: Studia o literaturze i książce dawnej. Red. Renarda Ocieczek, Mariola Jarczykowa, 30 zł

KOMPARATYSTYKA LITERACKA i KULTUROWA. Zbigniew Kadłubek: Święta Medea. W stronę komparatystyki pozasłownej

JĘZYKOZNAWSTWO. Julia Legomska: Państwo, naród, ojczyzna w dawnej polszczyźnie. Leksykalno-semantyczny opis pojęć, 21 zł

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. Hubert Miśka: Solowa twórczość wokalna Jana Sztwiertni – charakterystyka stylistyczna i aspekty wykonawcze

PEDAGOGIKA. Teresa Wilk: Rewitalizacja społeczna poprzez współczesną sztukę teatralną w ocenie reprezentantów (twórców i odbiorców) sztuki dramatycznej Legnicy, Nowej Huty i Wałbrzycha

Ewa Wysocka: Doświadczanie życia w młodości – problemy, kryzysy i strategie ich rozwiązywania. Próba opisu strukturalno-funkcjonalnego modelu życia preferowanego przez młodzież z perspektywy pedagogiki społecznej. Wyd. 2.

NAUKI o ZIEMI. „Geographia. Studia et Dissertationes”. T. 31. Red. Tadeusz Szczypek, 37 zł

Podręczniki i skrypty

BIOLOGIA. Małgorzata Strzelec, Aneta Spyra, Włodzimierz Serafiński: Biologia wód śródlądowych. Skrypt dla studentów I i II stopnia na kierunkach: biologia i ochrona środowiska