Kronika UŚ

 

INAUGURACJA STUDIÓW ORGANIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU UPGOW

9 stycznia w Instytucie Informatyki na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach w Sosnowcu odbyła się uroczysta inauguracja studiów podyplomowych: ochrona informacji niejawnych i administracja informacji oraz zarządzanie systemem jakości i bezpieczeństwa informacji w biznesie i administracji, organizowanych w ramach programu UPGOW oraz współtworzonych przez Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych. Edycja pierwsza, od stycznia do września 2010 r., jest nieodpłatna, w całości finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy”. Wykład inauguracyjny pt. „Dane osobowe jako element informacji w społeczeństwie nadzorowanym” wygłosił zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) Andrzej Lewiński (na zdj.).

LAURY STUDENCKIE 2009

14 stycznia w kinoteatrze Rialto w Katowicach odbyła się uroczysta gala wręczenia Laurów Studenckich 2009. Nagroda, zainicjowana w 2007 r. przez Samorząd Studencki Uniwersytetu Śląskiego, jest uhonorowaniem instytucji oraz osób wspierających działalność studencką. Tegoroczne wyróżnienia zostały przyznane w pięciu kategoriach. Za „Organizację Przyjazną Studentom” uznano Urząd Miasta Katowic. Kapituła nagrody doceniła przychylność i wsparcie władz miasta przy realizacji licznych przedsięwzięć studenckich. W kategorii „Promotor Kultury Studenckiej” nagrodę za podejmowanie inicjatyw, które przybliżają studentom świat nauki w sposób prosty i przystępny, otrzymało Stowarzyszenie Śląska Kawiarnia Naukowa. Najważniejszym „Wydarzeniem Kulturalnym Roku” okazał się Festiwal Ars Cameralis. Cykl imprez odbywających się w ramach tego przedsięwzięcia kulturalnego zyskał uznanie w oczach studentów ze względu na różnorodność, wszechstronność oraz bogactwo treści.

„Przyjaciel Studentów” to tytuł przyznawany pracownikowi Uniwersytetu Śląskiego, którego studenci darzą szczególną sympatią. Według nich w minionym roku na wyróżnienie to w pełni zasłużył dr Bernard Grzonka z Wydziału Nauk Społecznych. Laureata doceniło za pełne życzliwości podejście do studentów oraz partnerstwo. W uzasadnieniu można przeczytać: „Osobie niesłychanie życzliwej wobec akademickiej społeczności, źródłu inspiracji dla kolejnych pokoleń dziennikarzy, ostoi cierpliwości wobec studenckich utyskiwań i fontannie pomysłów dla naszej Alma Mater. Człowiekowi, który wymyka się pojęciom czasu i przestrzeni”.

„Nagrodę Honorową” za całokształt pracy na rzecz rozwoju szeroko pojętej akademickości w regionie odebrali rektorzy dwóch katowickich uczelni: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz JM Rektor Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego prof. dr hab. Jan Pyka. Wyróżnienie zostało przyznane za inicjatywę budowy nowoczesnego Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej.

W głosowaniu, które zakończyło się 31 grudnia 2009 r. oddano 7300 ważnych głosów. Uroczystość uświetnił występ Ewy Kozok z zespołem, atrakcją wieczoru była fontanna, którą wykonano z 5 kg mlecznej czekolady.

 

WYKŁAD IM. PROFESORA ANDRZEJA LASOTY

15 stycznia w sali posiedzeń Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii odbył się wykład im. Profesora Andrzeja Lasoty. Prof. dr hab. Andrzej Pelczer (na zdj.) wygłosił wykład pt. „Opis matematyki. Opis w matematyce. Matematyka jako opis”. W spotkaniu udział wziął prorektor ds. finansów i rozwoju prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski.

Pierwszy z tego cyklu wykład miał miejsce w 2008 r. z inicjatywy podjętej przez kolegów i współpracowników prof. Lasoty, w rocznicę urodzin tego wielkiego matematyka. Prof. Lasota był długoletnim pracownikiem Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego, doktorem honoris causa naszej uczelni, członkiem rzeczywistym PAN i członkiem czynnym PAU, wybitnym specjalistą z zakresu równań różniczkowych, teorii prawdopodobieństwa i procesów stochastycznych, a także z zastosowań matematyki. Każdą z tych dziedzin wzbogacił własnymi pracami wysokiej rangi. Zmarł 28 grudnia 2006 r.

ZŁOTY LAUR UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

Już po raz 18. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach przyznała Laury Umiejętności i Kompetencji - nagrody wręczane wyróżniającym się firmom, organizacjom i instytucjom oraz wybitnym przedstawicielom nauki, oświaty, kultury i sztuki. Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji w dziedzinie kultury został uhonorowany Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Katowice” Uniwersytetu Śląskiego. Został on wyróżniony za: ponad czterdziestoletnią, pełną zaangażowania i entuzjazmu, działalność artystyczną, obfitującą w szereg sukcesów w konkursach i festiwalach krajowych i zagranicznych, popularyzowanie bogactwa śląskiej kultury i folkloru, ogromny wkład w wychowywanie świadomego odbiorcy sztuki i kultury ludowej, rozwijanie aktywności kulturalnej i artystycznej wśród mieszkańców naszego regionu oraz organizowanie Międzynarodowych Studenckich Festiwali Folklorystycznych, znanych w województwie śląskim, w kraju i poza jego granicami. Festiwale od lat pozwalają poznawać folklor z różnych stron świata, wymieniać doświadczenia artystyczne, uczą otwartości i tolerancji.


Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się 16 stycznia w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. Odznaczenie odebrali: kierownik zespołu Barbara Uracz i JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

SPOTKANIE Z DZIENNIKARZEM ŚLEDCZYM

18 stycznia na Wydziale Nauk Społecznych odbył się panel dyskusyjny z udziałem Anity Gargas. Dziennikarka przyjechała na zaproszenie Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Spotkanie było okazją do poznania zawodu dziennikarza śledczego „od kuchni”. Wicedyrektor TVP1 ds. publicystyki Anita Gargas stwierdziła, że media stają się władzą absolutną, nad którą stoi tylko opinia publiczna, a opinię publiczną można odpowiednio wyćwiczyć. Zauważyła także, że media potrafią okręcić sobie polityków wokół palca, a to duża pokusa dla dziennikarzy.

POSIEDZENIE SENATU UŚ

19 stycznia w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ odbyło się kolejne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego. W porządku obrad znalazło się m.in.: przyjęcie protokołu z posiedzenia Senatu, które miało miejsce 8 grudnia 2009 r., zatwierdzenie prowizorium budżetowego na 2010 rok, uchwała w sprawie utworzenia specjalności na uczelni oraz omówienie spraw kadrowych i bieżących.

OPOWIEDZ MI O KORFANTYM

Nie podręczniki, a spotkania ze świadkami wydarzeń. Kuratorium Oświaty i Radio Katowice zorganizowały konkurs na reportaż pt. „Opowiedz mi o Korfantym”. Młodzież miała za zadanie znaleźć ludzi wychowanych w kulcie postaci śląskiego polityka i przeprowadzić z nimi wywiady. 19 stycznia w studiu muzycznym Polskiego Radia Katowice odbyło się spotkanie podsumowujące konkurs. Licealiści docierali do tych, którzy byli świadkami historii Górnego Śląska. Ich rozmówcami byli m.in. potomkowie Konstantego Wolnego i Czesława Rymera. Spośród kilkunastu zgłoszeń jury wybrało 8 finalistów. Na podium stanęli Patryk Mataniak, Marcin Sikora i Aleksandra Swoboda. Konkursowemu jury przewodniczył JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, który zwrócił się do młodych ludzi ze słowami podziękowania za udział oraz gratulacjami. Powiedział, że w konkursie nie ma przegranych, a raczej wszyscy jego uczestnicy są wygrywającymi. 

LITERATURA I HISTORIA

21 stycznia w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach odbyła się konferencja pt. „Literatura i historia”, połączona z promocją księgi pamiątkowej „Opowiedzieć historię”, dedykowanej profesorowi Stefanowi Zabierowskiemu dla uczczenia 70. rocznicy jego urodzin i 40-lecia pracy naukowej. Uroczystość została zorganizowana przez Zakład Kultury Literackiej i Instytut Nauk o Kulturze. W konferencji udział wziął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

KOŚCIÓŁ A KULTURA NIEZALEŻNA W LATACH 80.

21 stycznia na Wydziale Teologicznym UŚ odbyła się sesja popularnonaukowa pt. „Kościół a kultura niezależna w latach 80.”. Jej organizatorami byli: katowicki oddział Instytutu Pamięci Narodowej, Zakład Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła Wydziału Teologicznego UŚ, Muzeum Archidiecezjalne w Katowicach oraz Biblioteka Teologiczna UŚ. Panel dyskusyjny poprzedziła prezentacja multimedialna dr Łucji Marek, przypominająca najważniejsze inicjatywy kulturalne, zrealizowane przez polskich twórców kultury na terenie obiektów kościelnych w latach 80. ubiegłego wieku. W panelu uczestniczyli: prof. Maciej Bieniasz, prof. Julian Gembalski, prof. Roman Kalarus, Bogusław Kierc, Andrzej Makowiecki, ks. dr Stanisław Puchała, Józef Skrzek, prof. Jerzy Wuttke; dyskusję moderował ks. prof. Jerzy Myszor.

Sesji towarzyszyły trzy wystawy: WYSTAWA ORYGINALNYCH PLAKATÓW Z LAT 80. promujących wydarzenia kulturalne, które miały miejsce w górnośląskich kościołach i instytucjach kościelnych – prezentowana na Wydziale Teologicznym (plakaty pochodzą ze zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach); KOŚCIÓŁ NA GÓRNYM ŚLĄSKU A SZTUKA NIEZALEŻNA – wystawa fotografii, katalogów wystaw, folderów i dokumentów życia społecznego lat 80. – prezentowana na Wydziale Teologicznym (eksponaty pochodzą ze zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach oraz Biblioteki Teologicznej UŚ); WYSTAWA „KULTURA NIEZALEŻNA W KOŚCIELE W LATACH 80.” – prezentowana w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Katowicach przy ul. Pięknej 8. 

SPOTKANIE DOTYCZĄCE STRATEGII ROZWOJU INSTYTUTU FIZYKI

21 stycznia w Instytucie Fizyki UŚ odbyło się spotkanie zespołu liderów z zespołem projektowym, przygotowującym strategię rozwoju Instytutu Fizyki. Jego celem było zaprezentowanie i zatwierdzenie tzw. „mierników strategii” oraz „inicjatyw strategicznych” Instytutu. Spotkanie stanowiło jeden z końcowych etapów, trwającego od ponad trzech miesięcy, przedsięwzięcia, polegającego na przygotowaniu – na podstawie amerykańskiej metody „Balanced Scorecard” (BSC), opracowanej przez prof. Roberta Kaplana i dr. Davida Nortona z USA – strategii działania Instytutu Fizyki w perspektywie pięciu lat. Głównym celem jest stworzenie nowego i zarazem nowoczesnego stylu zarządzania jednostką naukową. Prawdopodobnie będzie to pierwsze w naszym kraju opracowanie za pomocą metody BSC strategii rozwoju uniwersyteckiej jednostki naukowo-dydaktycznej.

Przedsięwzięcie jest realizowane pod egidą JM Rektora UŚ prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia i będzie częścią Systemu Wspomagającego Zarządzanie Uczelnią, opracowywanego przez firmę SAP. Poszczególne etapy przedsięwzięcia prowadzi firma STRATEX z Poznania, reprezentowana przez dr. Łukasza Kononowicza i posiadająca wieloletnie doświadczenie w zakresie przygotowywania strategii rozwoju metodą BSC. W przedsięwzięcie zaangażowani są nauczyciele akademiccy Instytutu, tworzący, wraz z dyrekcją, zespół projektowy oraz przedstawiciele administracji centralnej.

W zespole liderów znaleźli się: JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, prorektor ds. finansów i rozwoju prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski, dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii prof. dr hab. Maciej Sablik i kanclerz dr Jan Jelonek.

BAL Z RÓŻĄ

23 stycznia w gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbył się bal charytatywny „Bal z różą. Powróćmy jak za dawnych lat”, na który zaprosili: JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz prezes Fundacji Uniwersytetu Śląskiego dr Zbigniew Widera. Jego celem było pozyskanie środków finansowych na kosztowną rehabilitację Elizy Maruszczyk, córki pracownika Uniwersytetu Śląskiego. Eliza urodziła się z wrodzoną wadą serca o nazwie HLHS oraz heterotaksją (czyli nieprawidłowym położeniem organów ciała), co znacznie komplikuje chirurgiczne leczenie. Dziewczynkę czeka w przyszłości trudna i skomplikowana operacja, a obecnie wymaga ciągłej i bardzo kosztownej rehabilitacji. Przed dzieckiem jeszcze wiele lat leczenia oraz ostatni etap trzystopniowej kardiochirurgicznej korekcji krążenia i naprawy serca, umożliwiającej jej przeżycie do czasu, kiedy będzie mogła bezpiecznie przejść zabieg przeszczepu serca.

Uczestnicy balu bawili się przy muzyce orkiestry tanecznej Henryka Krótkiego „Kurcbend”. Soliści (Joanna Wojnowska, sopran i Mateusz Zajdel, tenor) wystąpili z krótkim programem piosenek z dawnych lat, a bal prowadzili dziennikarze Radia RMF Classic: Magdalena Jackowska i Wojciech Musiał. Wśród atrakcji znalazły się m.in.: loteria „Z różą”, loteria czekoladowa, koncert piosenek „Powróćmy jak za dawnych lat” oraz występ Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca „Katowice”.