na Uniwersytecie Śląskim, 6 marca 2010 r. w ramach II Logopedycznych Dni UŚ

Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych

Umiejętność poprawnego mówienia jest istotna. Z badań wynika, że osoby mające wady wymowy, podczas zdobywania kolejnych szczebli kariery zawodowej, o wiele rzadziej docierają do wysokich stanowisk. Ponadto, ci którzy mają nadmierną świadomość swoich wad nie podejmują prób starania się o określone stanowiska, przez co tracą szanse na podwyższenie swojego statutu zawodowego. Niski próg świadomości językowej oraz niedbała mowa mogą stanowić ogromną barierę komunikacyjną. Dlatego warto zadbać o zasady dobrej komunikacji, czyli poprawę jakości porozumiewania się poprzez: słowo, mowę ciała, umiejętność słuchania i wyrażania swoich myśli i uczuć.

Jeśli chcesz sprawdzić, czy Twoja wymowa jest poprawna, zapraszamy na bezpłatne konsultacje logopedyczne, które odbędą się 6 marca na Wydziale Filologicznym w Katowicach.

Głównym organizatorem Dnia Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych UŚ są Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu. Pracownicy oraz studenci UŚ mogą tego dnia zasięgnąć porady logopedów i poddać się bezpłatnej diagnozie. Wszystkich zainteresowanych studentów prosimy o zapisywanie się drogą elektroniczną u kierownika studiów dr Olgi Przybyli olga180@wp.pl oraz u mgr Ewy Bartos i Justyny Borkowskiej logopeda@us.edu.pl do 3 marca br.