Podsumowanie kadencji przez eurodeputowanych ze Śląska

5 lat województwa śląskiego w Unii Europejskiej

1 czerwca w auli im. K. Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych UŚ odbyła się konferencja, zorganizowana przez Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli.

 
Europarlamentarzyści ze Śląska, od lewej: Małgorzata Handzlik, dr Jan Olbrycht i prof. Jerzy Buzek
Europarlamentarzyści ze Śląska, od lewej: Małgorzata Handzlik, dr Jan Olbrycht i prof. Jerzy Buzek
Wzięli w niej udział: marszałek województwa śląskiego Bogusław Śmigielski oraz europarlamentarzyści kończącej się kadencji: prof. Genowefa Grabowska, Małgorzata Handzlik, prof. Jerzy Buzek, prof. Adam Gierek i dr Jan Olbrycht.

Witając gości, JM rektor prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś podkreślił, że Uniwersytet Śląski jest bardzo dobrym miejscem na tego typu spotkania, ponieważ Uczelnia jest otwarta na dialog. Tematem konferencji było nie tylko podsumowanie 5-letniej kadencji, ale także rozważania na temat przyszłości Unii, konsekwencji przedłużania się ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego oraz znaczenia dla Polski i regionu zmian w pakiecie klimatyczno-energetycznym.

Prof. Genowefa Grabowska przypomniała długotrwały proces (w miarę przystępowania do Unii nowych członków) kształtowania się konstytucji europejskiej. 

– Traktat Lizboński jest dokumentem dobrym dla wszystkich instytucjonalnych konstrukcji Unii, ponieważ ogranicza brukselską biurokrację, a daje dużo większe uprawnienia parlamentom narodowym i obywatelom. Milion podpisów pod projektem aktu prawnego uruchamia procedurę legislacyjną. W ten sposób Europejczycy zyskują możliwość generowania prawa, które jest dla nich wygodne. Parlamenty narodowe otrzymują zaś prawo kontrolowania tego, co robi administracja brukselska. Także dla eurosceptyków Traktat niesie bardzo dobrą wiadomość – jeżeli państwo jest niezadowolone z członkostwa w Unii – może ją opuścić.

Zdaniem prof. Jerzego Buzka spory wokół Traktatu determinują obecne działania Unii, spowalniając prace nad tym, co dla wszystkich Europejczyków jest najważniejsze:

    – Dzięki Traktatowi Unia zabierze się do rozwiązywania konkretnych spraw, problemy takie jak: walka z kryzysem, opracowanie wspólnej polityki energetycznej, szersze zaangażowanie się w politykę wschodnią – nie mogą czekać. Tymczasem najważniejszym tematem pozostaje Traktat...

Małgorzata Handzlik mówiła o kryzysie gospodarczym, postrzeganym z perspektywy Brukseli i o założeniach programu naprawczego.

 – Unia stawia na regiony, takie jak województwo śląskie. Jej polityka zmierza do pobudzenia gospodarek regionalnych, głównie poprzez wspieranie średnich i małych przedsiębiorstw. Taki instrument jak polityka spójności posiada narzędzia, które mogą zapewnić stabilność i bezpieczeństwo inwestycji. Europejski program naprawy gospodarczej ma tworzyć wspólne ramy działań podejmowanych przez państwa członkowskie, ze szczególnym uwzględnieniem wspomagania polityki zatrudnienia i osłon dla zwalnianych z pracy.

Prof. Adam Gierek i prof. Jerzy Buzek uważają, że najistotniejszym problemem współczesnej Europy jest zabezpieczenie energetyczne.

– W ciągu minionych pięciu lat Unia bardzo się zmieniła – relacjonował były premier. – To właśnie my, z poziomu Śląska, proponowaliśmy, aby węgiel w następnych dziesięcioleciach w Unii Europejskiej pozostał kluczowym surowcem energetycznym. I udało się! Nie oznacza to jednak, że Śląsk ma stać tylko węglem, oznacza natomiast początek przeobrażeń naszego regionu, zaczynając od opracowania czystych technologii po produkowanie czystej energii.

Prof. Buzek wiele uwagi poświęcił burzliwym i emocjonującym pracom nad pakietem klimatyczno-energetycznym.

– Udało się wynegocjować (w sferze sposobu realizacji, a nie w sferze celu ogólnego) zmiany korzystne dla Polski. Jak się długo tłumaczy i ma argumenty, w Unii można wygrać – dodał z uśmiechem prof. Buzek

Dr Jan Olbrycht naszkicował rolę Śląska w kształtowaniu polityki europejskiej i opisał możliwe kanały wpływu na podejmowane w Brukseli decyzje. – Unia nie zajmuje się konkretnie Śląskiem. Zajmuje się natomiast szeregiem spraw, które są ważne dla naszego regionu – informował europoseł – dlatego tak ważne jest promowanie województwa, dzięki któremu Śląsk jest rozpoznawalny

Były marszałek województwa zapewniał także: – Konstrukcja europejska nie jest skomplikowana, skomplikowana jest tylko treść aktów prawnych, tak jak skomplikowane są zapisy polskich przepisów. Dla obywatela ważny jest jednak nie zapis prawny a to, co oznacza on dla niego w codziennym życiu.

 

 

Autorzy: Maria Sztuka
Fotografie: Agnieszka Sikora