Kronika Uniwersytecka - lipiec-wrzesień 2009

KSIĘGA JUBILEUSZOWA DLA KS. PROF. WINCENTEGO MYSZORA

21 maja w auli Wydziału Teologicznego UŚ odbyła się konferencja naukowa pt. „Natura i cechy zgromadzenia liturgicznego chrześcijan” połączona z ceremonią wręczenia księgi jubileuszowej ks. prof. zw. dr. hab. Wincentemu Myszorowi.

AKTUALNE PROBLEMY CHEMII ANALITYCZNEJ

22 maja już po raz trzeci odbyło się seminarium naukowe pt. Aktualne problemy chemii analitycznej. Jego organizatorami były: Komisja Nauk Chemicznych przy Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Katowicach, Zakład Chemii Analitycznej Instytutu Chemii Uniwersytetu Śląskiego oraz Katedra Chemii Ogólnej i Analitycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

SPOTKANIE INICJATORÓW ODTWORZENIA RELIEFU ORŁA PIASTOWSKIEGO

22 maja w auli im. Kazimierza Lepszego odbyło się walne zgromadzenie przedstawicieli śląskiej nauki i architektury - inicjatorów odtworzenia reliefu orła piastowskiego, zdobiącego niegdyś gmach tzw. Urzędów Niezespolonych (obecnie budynek Wydziału Filologicznego UŚ) przy placu Sejmu Śląskiego w Katowicach. Ponad czterometrowy relief dłuta Stanisława Szukalskiego wykuty został w drugiej połowie lat 30. ubiegłego stulecia. Jako niezwykle ważny symbol polskości w wielokulturowej stolicy regionu został zniszczony przez hitlerowców po ich wkroczeniu do Katowic. Przed rekonstrukcją płaskorzeźby został wykonany remont elewacji budynku Wydziału Filologicznego.

Entuzjaści pomysłu zawiązali grupę inicjatywną, do której należą: katowicki architekt Henryk Buszko, historyk sztuki z UŚ prof. dr hab. Ewa Chojecka, historyk sztuki z UŚ dr hab. Irma Kozina, historyk architektury z Politechniki Śląskiej prof. Elżbieta Szponar-Regulska, prezes Drogowej Trasy Średnicowej Ireneusz Jaszczyk oraz rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 2002-2008 prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek. Inicjatorami powołania Komitetu są: prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek, inż. arch. Henryk Buszko.

 SPOTKANIE Z WICEMINISTREM JERZYM MARKOWSKIM

25 maja w auli budynku Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach w Sosnowcu odbyło się spotkanie z dr. inż. Jerzym Markowskim, wiceministrem gospodarki i senatorem, na temat problemów przyszłości energetyki opartej na węglu i jej znaczenia dla Śląska i Zagłębia.

KSIĘGA PAMIĄTKOWA DLA PROF. KAZIMIERZA ŚLĘCZKI

25 maja w sali Rady Wydziału Nauk Społecznych odbyło się uroczyste wręczenie prof. Kazimierzowi Ślęczce księgi pamiątkowej z okazji 70. rocznicy urodzin. Prof. dr hab. Kazimierz Ślęczka z wykształcenia jest geologiem, afrykanistą, filozofem. Od 1971 do 2008 roku pracował na Uniwersytecie Śląskim, współtworząc środowisko filozoficzne na Górnym Śląsku.

POSIEDZENIE SENATU UŚ

26 maja w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie odbyło się posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego. W porządku obrad znalazło się m.in.: przyjęcie protokołu z posiedzenia Senatu z 7 kwietnia 2009 r., zatwierdzenie porozumień i umów o współpracy, przyjęcie uchwały w sprawie warunków i trybu postępowania kwalifikacyjnego na

I rok studiów na Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2010/2011 oraz omówienie spraw kadrowych i bieżących.

5 LAT ŚLĄSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

1 czerwca w auli im. K. Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych odbyła się konferencja pt. „5 lat Śląska w Unii Europejskiej”, podczas której kończący kadencję posłowie Parlamentu Europejskiego mówili o wyzwaniach stojących przed Śląskiem, Polską i całą Unią Europejską. Gośćmi spotkania byli: prof. Jerzy Buzek, prof. Adam Gierek, prof. Genowefa Grabowska, Małgorzata Handzlik, dr Jan Olbrycht. Dyskusję prowadził dziennikarz Telewizji Silesia Marek Czyż. Organizatorem konferencji było Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli. Patronat honorowy objął Marszałek Województwa Śląskiego Bogusław Śmigielski, natomiast patronat medialny - Telewizja Silesia. Partnerem organizacyjnym był Uniwersytet Śląski w Katowicach.

NOWA PODSTAWA  PROGRAMOWA - PROCES  DYDAKTYCZNY – EGZAMINOWANIE

Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej UŚ i Stowarzyszenie Pedagogów Alternatywnych „Klanza” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zorganizowali od 1do 2 czerwca. na Wydziale Filologicznym konferencję naukowo-dydaktyczną „Nowa podstawa programowa – proces dydaktyczny – egzaminowanie”. Patronat nad seminarium objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej.

ECCLESIA IN AFRICA, AFRICA IN ECCLESIA

2 czerwca w auli Wydziału Teologicznego UŚ Zakład Misjologii i Teologii Religii Wydziału Teologicznego UŚ, Archidiecezja Katowicka, Stowarzyszenie Misjologów Polskich, Pontificia Università Urbaniana (Rzym) zorganizowali międzynarodową Konferencję Misjologiczną „Ecclesia in Africa, Africa in Ecclesia”. Słowo wstępne wygłosił JE ks. abp Damian Zimoń, metropolita katowicki, Wielki Kanclerz WTL.

ROK 1989 – NASZA POLSKA – W SEJMIE I W SENACIE

2 czerwca w sali audytoryjnej im. A. Pawlikowskiego Instytutu Fizyki im. A. Chełkowskiego KZ NSZZ Solidarność UŚ oraz Niezależne Zrzeszenie Studentów zorganizowali debatę pt. „Rok 1989 – Nasza Polska – w Sejmie i w Senacie”. Spotkanie odbyło się z okazji 20. rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 r.

POSIEDZENIE REGIONALNEJ KONFERENCJI REKTORÓW UCZELNI AKADEMICKICH

2 czerwca w sali Senatu Politechniki Śląskiej JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś wziął udział w posiedzeniu Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich.

WIZYTA PREMIERA RP NA UŚ

5 czerwca w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ odbyło się spotkanie społeczności akademickiej naszej Uczelni z Prezesem Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Donaldem Tuskiem. Premier wygłosił wykład pt. „Przemiany społeczne po 1989 roku a pozycja Polski we współczesnej Europie” oraz odpowiadał na pytania zebranych.

INAUGURACJA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO DZIECI

Wykład pt. „Jak zrobić dinozaura?” zainaugurował otwarcie Uniwersytetu Śląskiego Dzieci. Tajniki rekonstrukcji prehistorycznego gada zdradził 6 czerwca w auli Wydziału Nauk o Ziemi w Sosnowcu paleontolog dr Andrzej Boczarowski. Celem działania Uniwersytetu Śląskiego Dzieci jest przede wszystkim rozwijanie i wzbogacanie dotychczasowych zainteresowań, wiedzy i umiejętności oraz inspirowanie do odkrywania nowych obszarów fascynacji. Jego studentami będą mogły zostać dzieci w grupach wiekowych: 5-6 lat – „poszukiwacze” (nabór do 100 studentów), 7-9 lat – „odkrywcy” (nabór do 200 studentów); 10-12 lat – „młodzi naukowcy” (nabór do 300 studentów). Rok akademicki Uniwersytetu Śląskiego Dzieci pokrywać się będzie z rokiem akademickim Uczelni. Dla każdej grupy wiekowej zorganizowane zostaną wykłady i warsztaty. Zajęcia edukacyjne odbywać się będą w salach Uniwersytetu Śląskiego lub w innych instytucjach, z którymi Uczelnia współpracuje. Mali studenci otrzymają indeksy, w których zgromadzą karty zaliczonych zajęć. Dzieci, na podstawie kart zaliczeniowych i zgromadzonych punktów, uzyskają promocję na kolejny semestr i rok studiów oraz otrzymają dyplom ukończenia Uniwersytetu.

JUBILEUSZ STUDENCKIEGO ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „KATOWICE”

6 czerwca z okazji jubileuszu czterdziestolecia działalności artystycznej Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca „Katowice” Uniwersytetu Śląskiego w Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej „Symfonia” na Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach odbyła się uroczysta gala. Zespół powstał w 1969 roku z inicjatywy grupy studentów Uniwersytetu Śląskiego, jako pierwszy studencki zespół folklorystyczny w województwie katowickim. Jednym z jego założycieli był choreograf Józef Zielina. Autorem kompozycji oraz aranżacji muzycznych wielu pieśni, melodii ludowych oraz całych zbiorów tańców jest Władysław Byszewski. Zespół uczestniczył w licznych festiwalach, przeglądach, uroczystościach i imprezach w macierzystej uczelni, a także koncertuje na wielu scenach poza granicami kraju, zdobywając nagrody i wyróżnienia, między innymi w: Hiszpanii, Niemczech, Rosji, Litwie, Portugalii, Syrii, Turcji, Tunezji, Cyprze, Francji, Białorusi, Mołdawii, Brazylii, Algierii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Meksyku, Stanach Zjednoczonych, Czechach, Holandii, Argentynie, a ostatnio Szwajcarii i Sycylii. Jergo największym sukcesem artystycznym jest zdobycie „Zvolenskiej Fujary ” podczas festiwalu na Słowacji. Aktualnie Zespół prowadzą: kierownik Barbara Uracz, choreograf Zofia Czechlewska, kierownik kapeli Jerzy Cyprys oraz instruktor śpiewu Adam Kawa.

XIII KONCERT AKADEMICKI Z OKAZJI ŚWIĘTA UNIWERSYTETU

7 czerwca w sali koncertowej Akademii Muzycznej w Katowicach odbył się XIII uroczysty koncert akademicki z okazji święta Uniwersytetu. Podczas uroczystości prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek wygłosił wykład pt. „Skąd pochodzą najlepsi przyjaciele kobiet?” W części artystycznej wystąpili: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zabrzańskiej pod dyrekcją Waldemara Sutryka, chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia” z Cieszyna oraz soliści: Iwona Socha, Adam Sobierajski i Sabina Olbrich-Szafraniec.

LITERATURA POLSKA W ŚWIECIE. OBECNOŚCI

Od 8 do 10 czerwca odbywała się na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie trzecia międzynarodowa konferencja „Literatura polska w świecie. Obecności”. Jej uczestnikami byli polscy i zagraniczni poloniści oraz badacze komparatystyści, którzy reprezentowali ponad 30 ośrodków uniwersyteckich. Tematyka wystąpień skupiła się wokół zagadnień obecności literatury polskiej w lekturach zagranicznych znawców (sposoby interpretacji tekstów literackich przez polonistów zagranicznych), w zagranicznych obiegach zinstytucjonalizowanych (literatura polska w podręcznikach i programach uniwersyteckich) oraz w obiegu czytelniczym i w korespondencjach z literaturami innych kręgów kulturowych. Organizatorami konferencji były: Pracownia Badań nad Językiem Polskim i Literaturą Polską na Świecie Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej oraz Szkoła Języka i Kultury Polskiej.

WYBORY DO RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

19 czerwca w auli im. K. Lepszego w rektoracie UŚ Uczelniana Komisja Wyborcza zorganizowała zebrania wyborcze elektorów wybierających członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na X kadencję, która rozpocznie się 1 stycznia 2010 r.

 

Nekrolog Prof. dr hab. Lucyny Frąckiewicz

Z wielkim bólem i smutkiem oraz w poczuciu
niepowetowanej straty dla świata nauki
przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 6 czerwca 2009 roku

Śp.
Prof. zw. dr hab. Lucyny Frąckiewicz

Profesor emerytowanej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, pracownika naukowo-dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego od 1975 roku, zatrudnionej w Zakładzie Polityki Społecznej i Metodologii Badań Społecznych w Instytucie Nauk Politycznych Wydziału Nauk Społecznych.

Profesor Lucyna Frąckiewicz ukończyła studia ekonomiczne w Akademii Ekonomicznej w Katowicach w 1958 roku, w 1966 roku doktoryzowała się w Akademii Ekonomicznej w Gdańsku, a w 1972 roku habilitowała się w katowickiej Akademii Ekonomicznej. W 1987 roku otrzymała tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych.

Zainteresowania Profesor Lucyny Frąckiewicz koncentrowały się wokół kwestii społecznych regionów uprzemysłowionych. Głównym przedmiotem Jej badań naukowych były zagadnienia związane z miejscem polityki społecznej w systemie gospodarki rynkowej oraz rolą i funkcją konsumpcji społecznej w polskiej gospodarce.

Pani Profesor była znakomitym organizatorem nauki i wychowawcą kolejnych pokoleń polskich ekonomistów i politologów. W latach 1993-1996 pełniła funkcję rektora Akademii Ekonomicznej w Katowicach, była prodziekanem Wydziału Nauk Społecznych UŚ, zastępcą przewodniczącego Komitetu Pracy i Polityki Społecznej PAN oraz Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, przewodniczącą Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, członkiem Międzynarodowej Unii Demograficznej. Jest autorką wielu uznanych dzieł m.in.: Polityka Ochrony Zdrowia; Starzy robotnicy na Śląsku; Ochrona zdrowia jako problem konsumpcji społecznej; Przestrzenne rozmieszczenie kwestii społecznych.

Błyskotliwy umysł, dar zjednywania ludzi, życzliwość i serdeczność wobec drugich oraz wysoka kultura osobista czyniły z Pani Profesor osobę powszechnie lubianą i szanowaną. Dla swoich uczniów na zawsze pozostanie niedoścignionym Mistrzem.

Będzie Jej brakowało nam wszystkim. Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Pani Profesor,
których ta nagła śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy szczerego współczucia i żalu

składają

Senat oraz Rektorzy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś - Rektor Uniwersytetu Śląskiego
prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek - Rektor UŚ w latach 2002-2008
prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek - Rektor UŚ w latach 1996-2002
prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan - Rektor UŚ w latach 1990-1996

 

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 12 czerwca 2009 r. (piątek) o godz. 11.00 w kościele Wniebowzięcia NMP w Bystrej Śląskiej.

Rodzina prosi, by zamiast kwiatów przekazać datki na rzecz Gimnazjum im. Juliana Fałata w Bystrej Śląskiej (kwesta na cmentarzu).