40-lecie pracy naukowej i dydaktycznej ks. prof. zw. dr. hab. Wincentego Myszora

Omnia tempus habent

21 maja na Wydziale Teologicznym UŚ odbyła się konferencja naukowa pod hasłem „Natura i cechy zgromadzenia liturgicznego chrześcijan”, w trakcie której miała miejsce ceremonia wręczenia, z okazji 40-lecia pracy naukowej i dydaktycznej, księgi jubileuszowej ks. prof. zw. dr. hab. Wincentemu Myszorowi – organizatorowi i pierwszemu dziekanowi Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, jednemu z najwybitniejszych polskich patrologów. Biografię naukową Jubilata przedstawił dziekan wydziału ks. prof. UŚ dr hab. Andrzej Żądło. 
 
Abp. dr Damian Zimoń, metropolita katowicki wręczył księgę pamiątkową ks. prof. zw. dr. hab. Wincentemu Myszorowi
Abp. dr Damian Zimoń, metropolita katowicki wręczył księgę pamiątkową ks. prof. zw. dr. hab. Wincentemu Myszorowi
  
Prof. Wincenty Myszor rozpoczął swą karierę naukową w 1969 r. na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). W 1983 r. uzyskał habilitację, a w 1990 r. tytuł profesora. Pracował na Wydziale Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych ATK – od jego powstania w 1987 do 2001 roku. Pełnił funkcję prodziekana, a potem dziekana, a także prorektora uczelni w latach 1993–1995. Był też kierownikiem katedry Historii Kościoła i Starożytności oraz Instytutu Nauk Historycznych i Społecznych. Równolegle wykładał od 1972 r. patrologię w seminarium duchownym w Krakowie. W 1998 r. arcybiskup Damian Zimoń zlecił mu przygotowanie i organizację Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Śląskim. Uczony należy do międzynarodowych stowarzyszeń patrologów, m.in. International Association of Byzantine Studies, a także do Komitetu Nauk Teologicznych PAN. Jest autorem wielu publikacji, obecnie m.in. redaguje na Uniwersytecie Śląskim czasopismo „Studia Antiquitatis Christianae”.

Prodziekan ks. dr Grzegorz Strzelczyk odczytał fragmenty listów gratulacyjnych, które nadeszły z różnych stron Polski. Kardynał Zenon Grocholewski, prefekt Kongregacji do Spraw Wychowania Katolickiego przypomniał wielkie zasługi Jubilata, który zyskał nie tylko w Polsce miano wybitnego znawcy literatury koptyjskiej i jej promotora, m.in. dzięki poszukiwaniom skupionym na zasobach biblioteki gnostyckiej z Nag Hammadi i dokonanym tłumaczeniom.

JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś w liście do uczonego, odczytanym przez prof. dr hab. Barbarę Kożusznik, prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą napisał m.in.: „...Należy ksiądz profesor do elitarnego grona znakomitych postaci polskiego świata akademickiego, określanych pięknym mianem – ludzi uniwersytetu, dla których uczelnia jest nie tylko miejscem pracy. Składa się na to pańska działalność jako wspaniałego uczonego i nauczyciela akademickiego, wzoru mistrza dla młodszych kolegów, ale także ogromna pasja i zaangażowanie w sprawy Uniwersytetu. Wielce sobie cenimy bezgraniczne zaangażowanie księdza profesora w działalność organizacyjną, nacechowaną troską o dobro Uniwersytetu”.

Wielki Kanclerz, arcybiskup dr Damian Zimoń dziękując, podkreślał nieoceniony wkład pracy ks. prof. Myszora w organizację Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Śląskim. – Wiem, że to przypłacił trochę zdrowiem, ale wyszedł z tego. Nawet była w pewnej chwili mowa o męczeństwie... – żartował Metropolita.

Ks. prof. Wincenty Myszor dziękując wszystkim za udział w uroczystości i za cenną księgę pamiątkową, podzielił się refleksją: – To trochę dziwny jubileusz – przyznał z uśmiechem – czterdzieści lat pracy naukowej i dydaktycznej na wydziale, który istnieje dopiero od dziewięciu lat, na wydziale, do którego powołał mnie ksiądz arcybiskup i pan rektor, dając mi tu pracę po opuszczeniu Warszawy – na dziwnym wydziale, do którego wygląda na to, musiałem się przygotowywać przez trzydzieści dwa lata, aby pracować na nim jako dziekan.

Profesor wygłosił okazjonalny wykład na temat teologii na uniwersytecie państwowym w Katowicach, w którym stwierdził m.in.: – Teologia na poziomie akademickim pojawiła się w Katowicach dlatego, że tu istnieje uniwersytet. Co więcej, uniwersytet, który postanowił teologię katolicką włączyć do programu swoich studiów. W tej chwili, po latach wydaje się to prawie oczywiste, ale to oczywiste w Polsce nie jest. Istnieją miasta, w których mieszczą się uniwersytety, wyższe uczelnie, na których nie ma wydziału teologicznego.

Uroczystość uświetniła wystawa „Omnia Tempus Habent – Wszystko ma swój czas. Z dorobku naukowego księdza profesora doktora habilitowanego Wincentego Myszora”. 

 

Autorzy: Maria Sztuka
Fotografie: Agnieszka Sikora