Wydanie nr 10 (170) lipiec-wrzesień 2009

Szanowni Czytelnicy!

Podczas uroczystego koncertu akademickiego z okazji święta Uniwersytetu Śląskiego, rektor Wiesław Banyś zauważył, że czerwiec jest szczególnym miesiącem, obfitującym w niezwykle ważne rocznice, doniosłych dla kraju i naszej Uczelni wydarzeń. Obchodziliśmy bowiem m.in.: 30. rocznicę pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, 20. rocznicę wyborów 4 czerwca 1989 r., czy 41. rocznicę utworzenia Uniwersytetu Śląskiego. Zapraszamy do przeczytania całego wystąpienia JM Rektora, a także wykładu prof. zw. dr. hab. Janusza Janeczka pt. „Skąd pochodzą najlepsi przyjaciele kobiet?”, który również został wygłoszony podczas tej uroczystości.

20. rocznicy wyborów 1989 r. poświęcamy relację z debaty „Rok 1989 - Nasza Polska - w Sejmie i w Senacie”, zorganizowanej 2 czerwca w Instytucie Fizyki UŚ przez KZ NSZZ Solidarność Uniwersytetu Śląskiego oraz Niezależne Zrzeszenie Studentów. Wydarzenia lat 80. wspominali m.in.: prof. Alicja Ratuszna, dr Michał Kalitowski, prof. Zygmunt Woźniczka, dr Jan Jelonek oraz dr Andrzej Drogoń, dyrektor katowickiego oddziału IPN. W spotkaniu udział wzięli nie tylko pracownicy (często uczestnicy tamtych wydarzeń), ale również studenci naszej Uczelni i uczniowie katowickich szkół ponadgimnazjalnych, którzy urodzili się już w wolnej Polsce. Z tej samej okazji naszą Uczelnię odwiedził premier RP Donald Tusk. Spotkanie odbyło się 5 czerwca w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ. Premier wygłosił wykład pt. „Przemiany społeczne po 1989 roku a pozycja Polski we współczesnej Europie” oraz odpowiadał na pytania zebranych. Ponieważ spotkanie odbyło się dwa dni przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, premier apelował, szczególnie do młodzieży, aby wzięła w nich udział. W bieżącym numerze „Gazety Uniwersyteckiej UŚ” zamieszczamy także treść Uchwały Zgromadzenia Plenarnego KRASP z 5 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w szkolnictwie wyższym, stanowiących element procesu modernizacji kraju. W uchwale rektorzy uczelni zrzeszonych w KRASP, deklarują m.in. swoje zdecydowane poparcie dla przedsięwzięć prowadzących do modernizacji naszego kraju. KRASP zapowiada zaangażowanie się uczelni akademickich w przedsięwzięcia rozwojowe, zrozumiałe dla społeczności akademickiej, które przyniosą naszemu krajowi konkretne pozytywne efekty, zwiększając jego kapitał intelektualny i podnosząc jego pozycję międzynarodową.