Jubileusz profesora Kazimierza Ślęczki

Od marksizmu do feminizmu

25 maja w sali Rady Wydziału Nauk Społecznych odbyła się uroczystość z okazji 70. rocznicy urodzin prof. zw. dr. hab. Kazimierza Ślęczki. Uroczystość połączono z wręczeniem dostojnemu Jubilatowi księgi pamiątkowej, będącej darem jego przyjaciół i uczniów.

Profesor Kazimierz Ślęczka związany jest z Uniwersytetem Śląskim od 1971 roku – tu, wraz z takimi wybitnymi uczonymi, jak: Józef Bańka, Czesław Głombik, Alicja Glińska, Halina Promieńska, współtworzył środowisko filozoficzne. Przez dwie kadencje (w latach 1990–1996) miał zaszczyt pełnić funkcję prorektora Uniwersytetu Śląskiego ds. Filii w Cieszynie.

Osobowość Jubilata jest bardzo bogata, a droga naukowa złożona. Fascynuje się wieloma sprawami. W 1960 roku ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera geologii. Przez krótki czas pracował naukowo na tej uczelni i w Przedsiębiorstwie Poszukiwań Geofizycznych. Następnie związał się z Uniwersytetem Warszawskim, gdzie w 1964 został absolwentem podyplomowego studium afrykanistycznego. W tym czasie zafascynowała go filozofia, czego efektem były studia doktoranckie w Studium Doktoranckim Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Zetknął się tam z tak wybitnymi osobami, jak: Jan Legowicz, Władysław Krajewski, Adam Schaff, Zygmunt Bauman, Bronisław Baczko, Krzysztof Pomian, Stefan Morawski. Na ostatnim roku studiów doktoranckich został asystentem w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Jednak obowiązki rodzinne skłoniły go do podjęcia pracy w Uniwersytecie Śląskim.

Studia geologiczne spowodowały, że jego pierwotne zainteresowania filozoficzne mieściły się na pograniczu filozofii i nauk przyrodniczych, jednak z czasem ewoluowały w kierunku filozofii społecznej. Oryginalnym wkładem Kazimierza Ślęczki w rozwój filozofii są prace poświęcone Lukácsowi, feminizmowi i globalizacji. Po przejściu na emeryturę dalej jest aktywny naukowo, obecnie zajmuje się jednym z ważniejszych i trudniejszych problemów współczesności – problemem

wielokulturowości.

W czasie uroczystości drogę naukową Jubilata przedstawił dyrektor Instytutu Filozofii prof. zw. dr hab. Andrzej Kiepas. Dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. zw. dr hab. Wiesław Kaczanowicz przypomniał swoje pierwsze spotkanie z Jubilatem, w czasie którego ujawniła się jego wrażliwość i prawość, ponieważ nie pozwolił na skrzywdzenie osoby kandydującej na studia. O dawnych burzliwych dyskusjach filozoficznych przypomniał przyjaciel profesora, rektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu dr Jerzy Kopel. Profesor Andrzej Kiepas odczytał list prof. zw. dr. hab. Czesława Głombika, który nie mógł przybyć na uroczystość i drogą korespondencyjną skierował do Jubilata wiele ciepłych słów. Głos zabrał także poseł dr Jan Rzymełka, pierwszy doktorant Jubilata - przypominał rodzinne strony Kazimierza Ślęczki, Śląsk Cieszyński, ich wspólne zafascynowanie tą krainą oraz wyjątkowość losów geologów-filozofów.

Na zakończenie tej części uroczystości profesorowie Wiesław Kaczanowicz oraz Andrzej Kiepas złożyli Jubilatowi gratulacje i wręczyli mu księgę pamiątkową Od marksizmu do feminizmu. Profesor Kazimierz Ślęczka podziękował wszystkim współpracownikom, przyjaciołom, znajomym, rodzinie za wspólne lata pracy, okazaną życzliwość i inspiracje tak ważne

w badaniach naukowych.

W drugiej części spotkania grupa uczniów i przyjaciół: dr Barbara Przybylska-Czajkowska, prof. dr hab. Waldemar Czajkowski, dr hab. Piotr Skudrzyk, mgr Radosław Małek, pod kierunkiem dr. hab. Piotra Skudrzyka, przedstawiła dwie scenki rodzajowe nawiązujące do filozoficznych doświadczeń Jubilata.

 

 

Autorzy: Tomasz Czakon
Fotografie: Przemysław Suchocki