Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego


NOWE KSIĄŻKI
 

Prace naukowe

FILOZOFIA. Człowiek a światy wirtualne. Red. Andrzej Kiepas, Mariola Sułkowska, Magdalena Wołek, 22 zł

Wartości – tradycja i współczesność. Red. Danuta Ślęczek-Czakon, Mariusz Wojewoda, 22 zł

ETNOLOGIA. Jan Kajfosz: Magia w potocznej narracji, 32 zł

LITERATUROZNAWSTWO. „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 1: Wybory translatorskie 1990–2006. Red. Bożena Tokarz, bibliogr., tab., summ., rés., 37 zł

Jacek Mydla: Spectres of Shakespeare. Appropriations of Shakespeare In the Elary English Gothic

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Krystyna Heska-Kwaśniewicz: Tajemnicze ogrody (2.). Szkice i rozprawy z literatury dla dzieci i młodzieży, 26 zł

FIZYKA. Seweryn Miga: Nieliniowe właściwości dielektryczne wybranych kryształów ferroicznych, 11 zł

NAUKI o ZIEMI. Stanisław Ćmiel: Charakterystyka epigenetycznych zmian węgla w pokładach w strefach uskokowych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, 22 zł

 

Podręczniki i skrypty

NAUKI o MATERIAŁACH. Antoni Budniok, Eugeniusz Łągiewka: Problemy elektrochemii w inżynierii materiałowej, 27 zł

 
ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

HISTORIA. Aleksandra Skrzypietz: Francuskie zabiegi o koronę polską po śmierci Jana III Sobieskiego

FILOZOFIA. „Folia Philosophica”. T. 27. Red. Piotr Łaciak

LITERATUROZNAWSTWO. Aleksandra Niewiara: Kształty polskiej tożsamości. Potoczny dyskurs narodowy w perspektywie etnolingwistycznej (XVI–XX w.)

JĘZYKOZNAWSTWO. Języki zachodniosłowiańskie w XXI wieku. Red. Olga Wolińska, Mariola Szymczak-Rozlach, tab., schem., wykr., summ.

PEDAGOGIKA. Chowanna 2009, R. 52(66), T. 1 (32): Terapia pedagogiczna. Red. Adam Stankowski

RADIO. TELEWIZJA. FILM. Piotr Ślęzak: Ochrona prawa do wizerunku

BIOLOGIA. Agnieszka Mrozik: Zmiany w składzie bakteryjnych kwasów tłuszczowych w czasie rozkładu fenolu w glebie

Podręczniki i skrypty

HISTORIA. Aleksandra Golik-Prus: „Historia magistra vitae est”. Podręcznik do języka łacińskiego dla studentów historii

KULTURA i JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. Małgorzata Kita, Aldona Skudrzyk: Człowiek i jego świat w słowach i tekstach. Wybór tekstów języka polskiego dla cudzoziemców na poziomie zaawansowanym. Wyd. 3., 43 zł