Księga jubileuszowa dla prof. Genowefy Grabowskiej z okazji 40-lecia pracy naukowej

Pro publico bono

Uroczystość wręczenia księgi jubileuszowej prof. zw. dr hab. Genowefie Grabowskiej, kierownikowi Katedry Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego oraz posłance do Parlamentu Europejskiego odbyła się 15 maja na Wydziale Prawa i Administracji UŚ.  

Jeżeli tak młodym kobietom wręcza się księgę pamiątkową, to musi być jakaś pomyłka, bo to przecież może być co najwyżej 10. rocznica rozpoczęcia pracy naukowej pani profesor – powiedział dziekan WPiA prof. dr hab. Zygmunt Tobor, po czym oddał głos głównej organizatorce spotkania prof. UŚ, dr hab. Barbarze Mikołajczyk. – Dzisiejsza uroczystość jest świętem nie tylko naszego Wydziału, naszego Uniwersytetu, ale całego prawa międzynarodowego publicznego – stwierdziła pani profesor.

Pierwszy zabrał głos ks. prof. zw. dr hab. Remigiusz Sobański. Wspomniał o ważnej roli prawników związanych z Uniwersytetem w Bolonii.– Jeśli dzisiaj Europa może chlubić się swoim prawem, to dlatego, że jest ono wypadkową prawa władców, prawa sędziów, prawa uczonych – oświadczył. – Kiedyś rozpowszechnianie prawa odbywało się z centrum na peryferia. Mistrzowie z Bolonii wracali w swoje strony i tam korzystali ze zdobytej wiedzy. Dziś kierunek jest odwrotny - profesorowie z europejskich uczelni wyjeżdżają do Brukseli, aby kształtować prawo europejskie – skonkludował nawiązując do funkcji pełnionej przez prof. Grabowską w Parlamencie Europejskim.

Prof. UMCS dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie mówiła o nauczaniu prawa międzynarodowego. Ciekawostką może być fakt, że początki akademickiego nauczania prawa narodów, jak dawniej nazywano prawo międzynarodowe, związane są z wydziałami filozofii.

– Nauczyciel prawa międzynarodowego uzbrojony w wyobraźnię i rozum, opierając się na prawdziwym naukowym humanizmie społecznym, jest w stanie przekroczyć nowe granice, pomóc w studiach nad prawem narodowym, natchnąć je i uczynić bardziej ludzkim – zakończyła, cytując profesora Manfreda Lachsa. 

Prof. UW dr hab. Krzysztof Wójtowicz z Uniwersytetu Wrocławskiego przypomniał, że początki kariery naukowej prof. Grabowskiej związane są z Uniwersytetem Wrocławskim, gdzie kończyła studia i broniła rozprawy doktorskiej. Następnie poruszając zagadnienie przyszłości prawa międzynarodowego stwierdził, że słusznym kierunkiem rozwoju jest poszukanie wspólnych wartości, podobnie jak to się dzieje wewnątrz Wspólnoty Europejskiej.

– Kiedy uczestniczę w tego typu uroczystościach zawsze jestem mocno wzruszony. Naszym moralnym obowiązkiem jest honorowanie wybitnych osób, takich jak prof. Genowefa Grabowska – powiedział rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. Przypomniał też, że budynek Wydziału Prawa i Administracji powstał przy ogromnym zaangażowaniu prof. Grabowskiej, a on sam niejednokrotnie spierał się z nią na tym gruncie.– Z wielkim podziwem patrzę na działalność proedukacyjną Fundacji im. Hugona Kołłątaja, której prezesuje pani profesor. Właśnie za działalność pro publico bono chciałbym bardzo serdecznie podziękować – zakończył rektor.

Ostatnie słowo należało oczywiście do prof. Genowefy Grabowskiej. – Jestem niezmiernie wdzięczna za przygotowanie księgi pamiątkowej. Będę miała lekturę na najbliższe tygodnie, bo obiecuję, że tę księgę przeczytam – powiedziała. – Cieszę się, że pan rektor wspomniał o naszych sporach o nowy budynek Wydziału Prawa i Administracji. Były one nawet ostrzejsze niż to przedstawił – zdradziła.

Pani profesor zwróciła uwagę na bliski związek prawa międzynarodowego i prawa konstytucyjnego. – Ktoś, kto zajmuje się prawem międzynarodowym, nie może nie znać prawa konstytucyjnego. Współpraca między specjalistami tych dwóch dziedzin umożliwiłaby np. rozwiązanie słynnego sporu między prezydentem a premierem o miejsce na szczycie Unii Europejskiej – stwierdziła wprost.

W uroczystości uczestniczył również ambasador Julian Sutor oraz profesorowie Wydziału Prawa i Administracji. 

Księga pamiątkowa nosi tytuł: „Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe – granice i wspólne obszary. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Genowefie Grabowskiej”, powstała pod redakcją Barbary Mikołajczyk i Joanny Nowakowskiej-Małuseckiej, liczy 44 artykuły, napisane przez 44 autorów.

 

 

Autorzy: Damian Majer
Fotografie: Lucyna Sadzikowska