Uchwała w sprawie działania Senackiej Komisji Historycznej Uniwersytetu Śląskiego

Uchwała Nr 16 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 3 marca 2009 r.
w sprawie działania Senackiej Komisji Historycznej Uniwersytetu Śląskiego

Senat Uniwersytetu Śląskiego na posiedzeniu w dniu 3 marca 2009 r. wyraża podziękowania P.T. Członkom Senackiej Komisji Historycznej Uniwersytetu Śląskiego za szczególną staranność w przedstawieniu w raporcie, opublikowanym na łamach "Gazety Uniwersyteckiej", inwigilacji środowiska akademickiego przez aparat bezpieczeństwa PRL. Senat wyraża opinię, że działalność Senackiej Komisji Historycznej dobrze służy wspólnocie Uniwersytetu Śląskiego i powinna być kontynuowana.

Rektor UŚ

prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś