VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Sekcja Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Zakład Psychologii Zdrowia Uniwersytetu Śląskiego zapraszają na:
VII Ogólnopolską Konferencję Naukową "Psychologia zdrowia: konteksty i pogranicza" Zakopane, 15-17 maja 2009

Ideą konferencji jest pokazanie szerokiej perspektywy usytuowania problematyki psychologii zdrowia w różnych kontekstach teoretycznych i aplikacyjnych oraz w powiązaniu z innymi dyscyplinami naukowymi. Idea ta wynika z wymogów, jakie nakładają na poznanie naukowe metaprocesy cywilizacyjne, takie jak dynamika przyrostu wiedzy w różnych dziedzinach oraz rozkwit systemów eksperckich. Powodują one konieczność odniesienia się do dwóch zadań, ważnych dla rozwoju psychologii zdrowia. Pierwsze z nich to elastyczne dookreślanie specyfiki psychologii zdrowia, przy zachowaniu jej dyskursywnej czytelności i odrębności - co wymaga zogniskowania analiz i pogłębiania istniejących, uznanych koncepcji i kierunków badań. Drugie zadanie to uwrażliwienie oraz otwarcie na potencjalnie znaczące dane, pochodzące zarówno z pokrewnych, jak i pozornie niespokrewnionych dyscyplin naukowych, które mogą stać się nie tylko inspiracją, ale i źródłem analiz istotnych dla przedmiotu psychologii zdrowia.
Konferencja ma stwarzać dogodną płaszczyznę dialogową dla wymiany, konfrontacji i konsolidacji różnorodnych informacji, wzbogacających i precyzujących obszar badań i refleksji teoretycznej w ramach psychologii zdrowia.