Stopnie i tytuły naukowe - kwiecień 2009

Doktoraty:

Dr Wojciech Głogowski Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Instytut Fizyki

Dr Joanna Ożarowska-Sobieraj Wydział Prawai Administracji

Dr Sławomir Maślanka Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Instytut Chemii

Dr Łukasz Trembaczowski Wydział Nauk Społecznych

Dr Jacek Kwosek Wydział Filologiczny

Dr Anna Czyż Wydział Nauk Społecznych

Dr Mateusz Szubert Wydział Filologiczny

Dr Stefania Widuch Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Instytut Fizyki

Dr Beata Zielosko Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

Dr Robert Machowski Wydział Nauk o Ziemi

Dr Monika Gamża Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Instytut Fizyki

Dr Romana Kozicka Wydział Filologiczny

Dr Jarosław Szurman Wydział Filologiczny

Habilitacje:

Dr hab. Magdalena Pastuch Wydział Filologiczny

Dr hab. Ewa Budzyńska Wydział Filologiczny

Dr hab. Katarzyna Horbacz Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Instytut Matematyki

Dr hab. Elżbieta Dutka Wydział Filologiczny

Dr hab. Krzysztof Pawłowski Wydział Nauk Społecznych

Dr hab. Dariusz Nawrot Wydział Nauk Społecznych

Dr hab. Ewa Straś Wydział Filologiczny

Dr hab. Ilona Bednarek Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Instytut Fizyki

Dr hab. Henryk Duda Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Instytut Fizyki