Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

HISTORIA. Agata Aleksandra Kluczek: VNDIQVE VICTORES. Wizja rzymskiego władztwa nad światem w mennictwie złotego wieku Antoninów i doby kryzysu III wieku – studium porównawcze, bibliogr., indeksy, wklejki, tab., fot., ilustr., rys., summ., rés.

SOCJOLOGIA. Między socjologią polityki a antropologią polityki. Red. Jacek Wódz, tab., wykr., mapy, summ., rés., 23 zł

LITERATUROZNAWSTWO. Ryszard Koziołek: Ciała Sienkiewicza. Studia o symbolice płci i przemocy

Joanna Warmuzińska-Rogóż: De Langlois à Tringlot. L’effet-personnage dans les „Chroniques romanesques” de Jean Giono, 21 zł

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. Przestrzenie we współczesnym teatrze i dramacie + płyta CD. Red. Ewa Wąchocka, Violetta Sajkiewicz, indeks

Podręczniki i skrypty

JĘZYKOZNAWSTWO. Piotr Żmigrodzki: Wprowadzenie do leksykografii. Wyd. 3. rozszerz., 36 zł

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

HISTORIA. Dariusz Rolnik: Portret szlachty czasów stanisławowskich epoki kryzysu, odrodzenia i upadku Rzeczypospolitej w pamiętnikach polskich, summ., rés.

FILOZOFIA. Człowiek a światy wirtualne. Red. Andrzej Kiepas, Mariola Sułkowska, Magdalena Wołek, 22 zł

LITERATUROZNAWSTWO. „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 1: Wybory translatorskie 1990–2006. Red. Bożena Tokarz, bibliogr., tab., summ., rés., 37 zł

Joanna Kisiel: Imiona lęku. Szkice o poetach i wierszach

Zdzisława Mokranowska: Młodość i starość. Szkice o twórczości Jarosława Iwaszkiewicza, 22 zł

Józef Olejniczak: Powroty w śmierć. Eseje o śmierci w literaturze i śmierci pisarzy

Miłosz Piotrowiak: „Kto ten pejzaż zimą niewydarzoną zatruł?” Tropy egzystencji w liryce Jerzego Kamila Weintrauba, indeks osobowy, 30 zł

JĘZYKOZNAWSTWO. Język – styl – gatunek. Katowickie spotkania doktorantów. Red. Małgorzata Kita, współudz. Maria Czempka, Magdalena Sławska, Maria Wacławek, summ., Zsfg., 22 zł

Jadwiga Stawnicka: Studium porównawcze nad kategorią semantyczno-słowotwórczą „Aktionsarten” w języku rosyjskim i polskim. T. 1: Czasowniki z formantami modyfikacyjnymi w języku rosyjskim i polskim, 33 zł

Бранко Тошович: Способы глагольного действия в сервском, хорватском и бошняцком языках [Kategoria semantyczno-słowotwórcza „Aktionsarten” w języku serbskim, chorwackim i bośniackim], tab., wykr., schem., summ., streszcz.

PRAWO. „Silesian Journal of Legal Studies”. No 1. Red. Barbara Mikołajczyk, 15 zł

NAUKI o ZIEMI. Stanisław Ćmiel: Charakterystyka wtórnie zmienionych pokładów węgla w strefach uskokowych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, 22 zł

Robert Krzysztofik: Układ lokalizacyjny miast typu system sieci na obszarze Polski, 18 zł

FIZYKA. Anna Michnik: Mikrokalorymetryczne badania przemian konformacyjnych albuminy poddanej działaniu wybranych czynników fizykochemicznych, 15 zł