Językowe bolączki

Już słynny rzymski autor poezji miłosnych Owidiusz głosił, iż piękna wymowa zapewnia zwycięstwo w życiu i miłości. Może właśnie dlatego starożytny mówca grecki Demostenes, borykający się z wieloma niedoskonałościami komunikacyjnymi: wadami wymowy, jąkaniem się oraz towarzyszącą im silną logofobią, systematycznie ćwiczył, recytując wiersze z kamykami w ustach. Deklamował w czasie burzy i sztormu, aby nadać swojemu głosowi odpowiednią barwę i natężenie. Dzięki żmudnym i systematycznym praktykom w wieku trzydziestu lat zyskał sławę wybitnego oratora. Demostenes, jako jeden z pierwszych mówców stwierdził, że ważne jest nie tylko to, co powiemy, ale również to, w jaki sposób.

Pomimo upływu lat, wady wymowy nadal stanowią poważny problem dla wielu osób. Ponadto, możemy zaobserwować niepokojącą tendencję do poszerzania się zakresu tego zjawiska. Jak pokazują badania, kłopoty z mówieniem, czyli tzw. wady wymowy ma ok. 40 - 60 procent dzieci sześcioletnich (są to bardzo niepokojące statystyki, biorąc pod uwagę fakt, że to dwukrotnie więcej niż przed dwudziestu laty).

Mimo iż większość wad wymowy kształtuje się we wczesnym dzieciństwie, trudności takie mają również osoby dorosłe.

Akcja Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych (DBDL) zapoczątkowana została w 1995 roku przez Fundację na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Mowy w Zielonej Górze. Od 2001 roku organizowana jest na terenie całego kraju wspólnie z Polskim Związkiem Logopedów oraz Polskim Towarzystwem Logopedycznym.

Ogólnopolski Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych to akcja dla rodziców noworodków i niemowląt, jak też starszych dzieci i osób dorosłych, których wymowa budzi niepokój. Co roku na zasadzie wolontariatu w akcję włączają się pracownicy: poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek oświatowych, publicznych i niepublicznych, zakładów opieki zdrowotnej oraz prywatnych gabinetów logopedycznych. Są wśród nich m.in.: logopedzi, psycholodzy, pedagodzy, ortodonci, laryngolodzy, audiolodzy, neurolodzy i wszyscy ci specjaliści, którzy gotowi są nieść pomoc osobom z wszelkiego rodzaju zaburzeniami mowy. Organizatorzy akcji stawiają wysokie wymagania merytoryczne uczestniczącym w niej specjalistom, które są oparte na jednolitych standardach oraz Kodeksie Etycznym Polskiego Związku Logopedów (więcej na ten temat można się dowiedzieć dzięki stronie internetowej Polskiego Związku Logopedów: www.logopeda.org.pl).

Gdzie studenci UŚ mogą szukać pomocy i wsparcia logopedycznego?

W tym roku pod honorowym patronatem dziekana Wydziału Filologicznego prof. dr. hab. Rafała Molenckiego studenci naszej Uczelni będą mogli zasięgnąć porady logopedów i poddać się bezpłatnej diagnozie. 7 marca na Wydziale Filologicznym w Katowicach będą odbywać się bezpłatne konsultacje logopedyczne. Głównym organizatorem akcji są Podyplomowe Studia Logopedii oraz Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapisywanie się drogą elektroniczną u dr Olgi Przybyli olga180@wp.pl oraz u mgr Dagmary Szymańskiej logopeda@us.edu.pl do 3 marca br.