Okładka - Prof. Kazimierz Polański doktorem honoris causa UŚ

 

 18 grudnia odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Kazimierzowi Polańskiemu 18 grudnia odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Kazimierzowi Polańskiemu

 

 

 Dziekan Wydziału Filologicznego prof. dr hab. Rafał Molencki, JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prof. zw. dr hab. Kazimierz Polański Dziekan Wydziału Filologicznego prof. dr hab. Rafał Molencki, JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prof. zw. dr hab. Kazimierz Polański

 

 

  Państwo Polańscy z wnuczką Państwo Polańscy z wnuczką

 

 

  Rodzina prof. Kazimierza Polańskiego Rodzina prof. Kazimierza Polańskiego

 

 

  Prof. zw. dr hab. Edward Polański wpisał się do księgi pamiątkowej Prof. zw. dr hab. Edward Polański wpisał się do księgi pamiątkowej

 


Fotografie: Agnieszka Sikora