Wydanie nr 5 (165) luty 2009

Szanowni Czytelnicy!

W grudniu ubiegłego roku odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. zw. dr. hab. Kazimierzowi Polańskiemu, jednemu z najwybitniejszych językoznawców, sławie polskiej neofilologii. To właśnie dzięki Niemu na naszej Uczelni powstał prężny i dynamicznie rozwijający się ośrodek neofilologiczny. Z okazji tej uroczystości prezentujemy: wypowiedź JM Rektora UŚ prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia, laudację prof. zw. dr. hab. Janusza Arabskiego oraz sylwetkę naukową Laureata.

Od 1 do 12 grudnia 2008 r. w Poznaniu odbywała się Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu. Również i my, chcieliśmy zabrać głos w dyskusji na ten ważny temat. Skąd naukowcy czerpią wiedzę o tym, jaki był klimat nie tylko przed wiekami, ale i przed tysiącami lat? Czy faktycznie jesteśmy świadkami zmian klimatu, czy może są to naturalne wahania, do których dochodziło już w przeszłości? Na te m.in. pytania odpowiada dr Ewa Łupikasza z Katedry Klimatologii na Wydziale Nauk o Ziemi.

W tym numerze gazety publikujemy także Raport Senackiej Komisji Historycznej UŚ za rok 2007-2008. Członkowie Komisji podkreślają, że chodzi im o ocenę Uniwersytetu, a nie tylko osób, które z tym Uniwersytetem były krócej lub dłużej powiązane. Dodają także, iż przeprowadzone wstępne badania oraz kwerenda materiałów archiwalnych zdeponowanych w katowickim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej pozwoliły już na pewne przemyślenia.