Wystawa w galerii "Szyb Willson"

"Przestrzenie osobiste"

Do końca marca w salach wystawowych Szybu Willson w Katowicach można było zobaczyć ekspozycję zatytułowaną "Przestrzenie osobiste", na którą złożyły się dzieła ponad 60 twórców - byłych i obecnych pedagogów Instytutu Sztuki Wydziału Artystycznego naszej Uczelni. Pochodzący ze środowisk twórczych Śląska i Podbeskidzia artyści zaprezentowali różnorakie tendencje artystyczne oraz dyscypliny plastyczne (malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, projektowanie, multimedia). Niektórzy z nich weszli już na trwałe do panteonu polskiej sztuki współtworząc jej historię, były również prace osób, których nie ma już pośród żyjących. Na ekspozycję można było spojrzeć w różnych kontekstach - pokoleniowo, bo spotkały się tu trzy pokolenia artystów, nierzadko przysłowiowych mistrzów i uczniów; środowiskowo, bo prezentujący swe prace twórcy pochodzili z trzech ciekawych artystycznie środowisk: aglomeracji górnośląskiej, Cieszyna i Bielska; a także jako na prezentację różnorodnych możliwości kreacyjnych w obrębie tej samej dyscypliny. Spotkały się więc dzieła o różnych stylistykach, niemal "klasyczne" w swej biegłości warsztatowej, ale i "obrazobórcze" przez niekonwencjonalne potraktowanie artystycznego medium i tematu. Podstawowym przesłaniem wystawy była jednak prezentacja indywidualnej, osobistej wrażliwości w odbieraniu i opisywaniu świata.

Starannie wydany album towarzyszący wystawie to swoista archiwizacja dokonań i trwania Instytutu. Ukazuje on, jakim potencjałem artystycznym mógł i może się Instytut poszczycić.

Honorowy patronat nad wystawą objął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek.

Foto: Witold Jacyków
"Ostatnia Wieczerza" rzeźba prof. J. Fobera

Foto: Witold Jacyków
Od lewej: prorektor ds. współpracy i promocji prof. dr hab. Barbara Kożusznik,
JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek,
prorektor ds. kształcenia prof. dr hab. Anna Łabno

Od lewej: dyrektor Instytutu Sztuki prof. dr Małgorzata Łuszczak, prorektor ds. współpracy i promocji prof. dr hab. Barbara Kożusznik i prof. dr hab. Artur Starczewski
Od lewej: dyrektor Instytutu Sztuki prof. dr Małgorzata Łuszczak,
prorektor ds. współpracy i promocji prof. dr hab. Barbara Kożusznik
i prof. dr hab. Artur Starczewski

Foto: Witold jacyków
"Żądło" rzeźba prof. A. Szarka

Foto: Antoni Trzmiel

Foto: Antoni Trzmiel

Foto: Antoni Trzmiel

Foto: Antoni Trzmiel

Autorzy: AG