Krokiem tanecznym przez życie

Renesansowa dziewczyna

Już po raz trzeci Alicja Lizurej, studentka V roku psychologii Wydziału PiPs UŚ otrzymała stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Wniosek o jego przyznanie, zawierający ogólną charakterystykę osiągnięć i dokonań kulturalno-naukowych, liczył sobie kilkanaście stron.

Alicja Lizurej

Zainteresowania stypendystki skupiają się wokół trzech dziedzin: psychologii, socjologii i sztuki. Na psychologię dostała się jako laureatka ogólnopolskiego konkursu czasopisma "Charaktery" bez egzaminów wstępnych (dzięki wysokiej średniej), podjęła też studia na kierunku socjologia reklamy i komunikacji społecznej, a także na instruktorskich studiach tanecznych prowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie (które ukończyła z wyróżnieniem). Od 2005 r. jest przewodniczącą Koła Naukowego Socjoterapii oraz Logopedycznego Koła "LallatioÓ. Angażowała się w projekty naukowe i społeczne, takie jak: Festiwal Nauki, "Uniwersytet szans", "Academy of Special AgentsÓ, "Career Manager", "Twój los w Twoich rękach", brała udział w dodatkowych kursach dotyczących metod pracy Weroniki Sherboune, Dennisona, Betti Strauss, psychodramy czy szeroko pojętej mediacji. Prowadziła też zajęcia z arteterapii dla organizacji AEGEE podczas obozów "Summer Camp". W Samorządzie Studenckim pełniła rolę rzecznika ds. osób niepełnosprawnych, od 2005 roku jest przedstawicielem studentów w Komisji Dyscyplinarnej Senatu. W ramach aktywności naukowej uczestniczyła w kilkunastu konferencjach, w tym trzech zagranicznych, jest autorką wielu publikacji naukowych, a także literackich, poetyckich i kabaretowych, za które otrzymała nagrody i wyróżnienia m.in. w Przeglądzie Twórczości Literackiej LIPA, w konkursie "Tyskie Lato Poetyckie" oraz w konkursie na najlepszą recenzję dzieł malarskich "Bielska Jesień".

Dzięki uczestnictwu w Programie MOST studiowała na UJ, AE w Katowicach oraz na KUL-u, brała również udział w wymianie studentów Erasmus w Madrycie oraz w projekcie "Process of Europeanisation" w Bratysławie. Jako laureatka konkursów Fundacji im. Stefana Batorego oraz uczestniczka projektu "Młodzieżowy Autokar do Europy" w ramach Programu "Młodzież" zwiedziła niemal wszystkie stolice europejskie, a także Izrael i inne państwa Dalekiego Wschodu. Za aktywność naukową, społeczną oraz rozległą wiedzę na temat organizacji pozarządowych przyznano jej, jako jednej z dwojga studentów-liderów społecznych w Polsce, prestiżowe Stypendium Fundacji im. Pułaskiego oraz Stypendium Marszałka Województwa Śląskiego. Przez kilkanaście lat kształciła się muzycznie, grała na gitarze, keyboardzie i egzotycznym instrumencie quem. Od 10 roku życia tańczyła w zespole "Art Dance", z którym kilkakrotnie wygrywała Wojewódzkie Przeglądy Artystyczne. Ponadto razem z profesjonalnymi aktorami zagrała w ponad 200 przedstawieniach na deskach Teatru Polskiego w Bielsku-Białej oraz w sztukach Teatru "Heliotrop". Za realizację artystycznych pomysłów w Grupie Młodych Choreografów otrzymała Nagrodę Centrum Sztuki Współczesnej "Solvay" w Krakowie, a także w 2006 roku Stypendium Rektora za wybitne osiągnięcia twórcze.

Obecnie Alicja jest trenerem w sekcji tańca współczesnego w Akademickim Związku Sportowym UŚ, ponadto uprawia pływanie synchroniczne, chodzi po górach i jeździ na nartach. Jej inicjatywy zadziwiają kreatywnością i różnorodnością.

- Zawsze miałam ogromny problem ze specjalizacjami, bo jednocześnie interesowało mnie mnóstwo rzeczy - śmieje się stypendystka. Aby poszerzyć możliwości działania organizowała dodatkowe warsztaty współpracując m.in. z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Forum Młodzieży Akademickiej i Centrum Wolontariatu w Warszawie, odbyła także roczny staż w Ośrodku Edukacji "Kangur" w Krakowie. Wielką przygodą było dla niej doświadczenie wolontariatu m.in. w Polskiej Akcji Humanitarnej, Fundacji "Dr Clown" i Diecezjalnego Wolontariatu Misyjnego. Aby skutecznie pomagać innym ukończyła cykl szkoleń dotyczących rehabilitacji osób niepełnosprawnych organizowanych przez Fundację "Partner", a chcąc współpracować z głuchoniemymi nauczyła się języka migowego. Ponadto przez półtora roku poznawała tajniki masażu klasycznego i sportowego w Izbie Rzemieślniczej w Katowicach, zdobywając tytuł instruktora. Obecnie stara się o rekomendację trenera umiejętności społecznych w Szkole Trenerów "Gniazdo". Pomaganie innym łączy z pasją podróżowania. Pisze scenariusze o miastach, które zamierza zwiedzić, nakręciła już kilkanaście filmów, m.in. o: Wilnie, Lwowie, Rydze, Cyprze, Mediolanie, Wenecji, Londynie, Brukseli, Berlinie, Barcelonie, Atenach, Pradze i Jerozolimie.

Na trudne pytanie, co jest dla niej najważniejszym osiągnięciem, odpowiada: za mój największy sukces uważam zakwalifikowanie się na Międzynarodowy Festiwal Twórczości Akademickiej na Krymie, gdzie reprezentowałam Polskę w dyscyplinie choreograficznej - stepując, klaszcząc na dwanaście sposobów i tańcząc w rytm muzyki flamenco. Teatr Tańca "El gusto flamenco" oraz "Ndika Babaika" został wyróżniony przez międzynarodowe jury, dzięki czemu zdobyłam puchar dla Uniwersytetu Śląskiego oraz wygrałam wycieczkę do Kijowa.

Za to osiągnięcie dostała również Nagrodę dla Młodych Twórców Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Katowicach.

- Moje sukcesy nie byłyby możliwe, gdyby nie wyrozumiałość i życzliwość wielu osób - podsumowuje Alicja - dlatego też chciałabym serdecznie podziękować moim promotorom: dr hab. Małgorzacie Górnik-Durose, dr Danieli Dzienniak-Pulinie, prof. Halinie Grzymale-Moszczyńskiej, opiekunom kół naukowych: dr Marii John-Borys i dr Irenie Polewczyk oraz opiekunom artystycznym: Katarzynie Skawińskiej, Marcie Pietruszce, no i ukochanej rodzinie...

Stypendystka w przyszłości chciałaby rozwijać swoje naukowe pasje na studiach doktoranckich, a także kontynuować działalność społeczno-edukacyjną i artystyczną.

Autorzy: AM