Stopnie naukowe

Doktoraty:
Dr Urszula Guzik Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Dr Małgorzata Lorencka Wydział Nauk Społecznych
Dr Małgorzata Kitlińska-Król Wydział Pedagogiki i Psychologii
Dr Magdalena Piekorz Wydział Radia i Telewizji
Dr Jakub Morawiec Wydział Nauk Społecznych

Habilitacje:
Dr hab. Zbigniew Hojka Wydział Nauk Społecznych
Dr hab. Teresa Wilkoń Wydział Filologiczny
Dr hab. Piotr Ślęzak Wydział Radia i Telewizji
Dr hab. Jacek Różkowski Wydział Nauk o Ziemi
Dr hab. Joanna Piech-Kalarus Wydział Artystyczny
Dr hab. Oimahmad Rahmonov Wydział Nauk o Ziemi
Dr hab. Marek Biesiada Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Instytut Fizyki
Dr hab. Monika Fabiańska Wydział Nauk o Ziemi
Dr hab. Marian Wincenty Kupka Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
Dr hab. Zbigniew Wilczek Wydział Biologii i Ochrony Środowiska