Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

HISTORIA. Dariusz Nawrot: Litwa i Napoleon w 1812 roku, bibliogr., indeks, wklejki, fot., ilustr., mapki, opr. twarda, 109 zł

DYDAKTYKA JĘZYKA i LITERATURY POLSKIEJ. Danuta Krzyżyk: Synonimia pojęć prawdziwościowych - teoria i nauczanie, bibliogr., indeks, aneks, schem., tab., summ., Zsfg., 15 zł

JĘZYKOZNAWSTWO. Mirosława Siuciak: Kształtowanie się kategorii gramatycznej liczebnika w języku polskim

PEDAGOGIKA. Oświata w otoczeniu burzliwym. Migotliwe konteksty i perspektywy rozwoju współczesnej edukacji. Red. Halina Rusek, Alina Górniok-Naglik, Jadwiga Oleksy, opr. twarda

NAUKI o ZIEMI. Ireneusz Malik: Dendrochronologiczny zapis współczesnych procesów rzeźbotwórczych kształtujących stoki i doliny rzeczne wybranych stref krajobrazowych Europy Środkowej

Podręczniki i skrypty

PEDAGOGIKA. Beata Dyrda, Irena Przybylska, Sabina Koczoń-Zurek: Podstawy prawne i organizacyjne oświaty. Skrypt dla studentów kierunków pedagogicznych

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

FILOZOFIA. Krzysztof Szymanek: Argument z podobieństwa, bibliogr., indeksy, summ.

ETNOLOGIA. Jolanta Skutnik: Muzeum sztuki współczesnej jako przestrzeń edukacji, bibliogr., indeks, summ., res., opr. twarda

POLITOLOGIA I EKONOMIA POLITYCZNA. Kazimierz Jóskowiak: Samorząd terytorialny w procesie integracji europejskiej. Polskie doświadczenia i wnioski na przyszłość, bibliogr., tab., summ., Zsfg., opr. twarda

LITERATUROZNAWSTWO. Maria Barłowska: Ossoliński, Moskorzewski, Sarbiewski - mowy pogrzebowe. Teksty w dialogu, indeks, fot., tab., schem., summ., rez.

JĘZYKOZNAWSTWO. Ewa Straś: Kategoria intensywności we frazeologii języka polskiego i rosyjskiego

PSYCHOLOGIA. Irena Pilch: Osobowość makiawelisty i jego funkcjonowanie w relacjach z ludźmi, wykr.

PEDAGOGIKA. "Chowanna" 2008, R. LI (LXV), T. 1 (30): Jakości egzystencjalne wy-zwaniem dla pedagogiki i edukacji. Red. Teresa Borowska, bibliogr., rys., tab., summ., 27 zł

Podręczniki i skrypty

LITERATUROZNAWSTWO. Literatura dla dzieci i młodzieży (po roku 1980). Red. Krystyna Heska-Kwaśniewicz, bibliogr., indeks

RADIO. TELEWIZJA. FILM. Piotr Ślęzak: Prawo autorskie. Podręcznik dla studentów szkół filmowych i artystycznych, bibliogr., orzecznictwo, załącznik