II Konkurs Chemiczny na Uniwersytecie Śląskim

31 stycznia i 13 lutego br. odbył się II Konkurs Chemiczny dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z regionu śląskiego, zorganizowany przez Instytut Chemii Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Pałac Młodzieży w Katowicach.

Konkurs składał się z dwóch części - pisemnej i laboratoryjnej. Część pisemna odbyła się 31 stycznia i miała charakter eliminacji, natomiast zadanie laboratoryjne miało miejsce 13 lutego i stanowiło finał Konkursu. W eliminacjach wzięło udział 340 uczennic i uczniów z 72 szkół średnich nie tylko z regionu Śląska, ale także z województw: dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, pomorskiego i świętokrzyskiego. Do finału zakwalifikowało się 41 osób.

W części pisemnej Konkursu młodzież rozwiązywała zadania problemowe, natomiast w finale - niezbyt skomplikowane manualnie zadanie laboratoryjne. Konkurs był dla uczestników i ich nauczycieli okazją do rozmów z władzami, pracownikami i studentami Wydziału. Przed częścią pisemną odbył się wykład popularnonaukowy dr. hab. Wojciecha Marczaka pt.: "Kiedy ciecze zachowują się jak ciała stałe? Stany skupienia substancji" a na zakończenie pierwszego dnia Konkursu młodzież i jej opiekunowie mieli okazję uczestniczyć w pokazach efektownych eksperymentów chemicznych oraz zwiedzić wybrane pracownie Instytutu Chemii i Instytutu Fizyki.

Trzy pierwsze miejsca przyznano: Marcie Olszówce z I LO im. M. Kopernika w Katowicach, Michałowi Dembskiemu z II LO im. M. Konopnickiej w Katowicach i Amadeuszowi Fornalikowi z II LO im. A. F. Modrzewskiego w Rybniku.

Laureatka pierwszej nagrody otrzymała promesę stypendium ufundowanego przez Centrum Kształcenia Akademickiego z Gliwic oraz Instytut Chemii UŚ. Stypendium wynosi 200 zł miesięcznie i będzie wypłacane przez pierwszy rok studiów. Wszyscy laureaci i finaliści otrzymali również nagrody rzeczowe ufundowane przez: Firmę MERCK - głównego sponsora Konkursu, POCH S.A., oraz pozostałych sponsorów: "SYNTAL", "Sigma-Aldrich", "JKK Moto", "Bruker Polska", "Chempur", "Pollena Savona", "Ciasta domowe Mastik", "Dekochem", "Juvena", PTChem, ZNP i NSZZ Solidarność. Były to m.in.: cyfrowy aparat fotograficzny, odtwarzacze MP-4, książki o tematyce chemicznej, zestaw kosmetyków firmy Pollena Savona i koszulki firmowe Uniwersytetu Śląskiego.

Specjalnymi nagrodami wyróżniono nauczycieli chemii - mgr Zofię Lenart-Pawłowską z I LO im. M. Kopernika w Katowicach - za wkład pracy w przygotowanie do Konkursu jego laureatki (nagrodę ufundował ZNP), mgr Krystynę Bogdańską-Skuzy z II LO im. M. Konopnickiej w Nowym Sączu - za wkład pracy w przygotowanie największej liczby finalistów (fundatorzy nagrody: PTChem i NSZZ "Solidarność").

Patronat nad Konkursem objęli: dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Maciej Sablik oraz dyrektor Instytutu Chemii prof. dr hab. Stanisław Kucharski.