Wydanie nr 7 (157) Kwiecień 2008

1 kwietnia 2008 r. dwustuosobowe Kolegium Elektorów Uniwersytetu, utworzone spośród przedstawicieli poszczególnych grup społeczności akademickiej, dokonało wyboru nowego rektora naszej Uczelni. Zapraszamy do przeczytania relacji z tego wydarzenia. Prezentujemy też sylwetkę naukową rektora-elekta, którym został prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, dotychczasowy prorektor ds. nauki i informatyzacji. Redakcja "Gazety Uniwersyteckiej UŚ" składa z tej okazji panu profesorowi Wiesławowi Banysiowi serdeczne gratulacje.

W ramach cyklu poświęconego rozwojowi różnych dziedzin nauki, w tym numerze gazety piszemy o perspektywach nauk przyrodniczych. Zapraszamy do przeczytania rozmowy z dziekanem Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska prof. dr hab. Pawłem Migulą o tym, w jakim stopniu młodzież jest zainteresowana studiowaniem na kierunkach przyrodniczych oraz o możliwościach zatrudnienia absolwentów. W bieżącym numerze znalazła się ponadto relacja z sesji naukowej, podczas której biolodzy podsumowali wyniki ubiegłorocznych badań oraz omówienie projektów naukowych realizowanych przez Katedrę Genetyki WBiOŚ.

W marcu nie brakowało również spotkań i imprez, z których te najważniejsze staraliśmy się odnotować: tworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, badania naukowe, dialog międzykulturowy to zagadnienia poruszane podczas sesji plenarnej Steering Committee for Higher Education and Research (CDESR) w Strasburgu, gdzie Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich reprezentował JM Rektor prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek, z którym przeprowadziliśmy rozmowę na ten temat. Odbyła się też międzynarodowa konferencja "Czyste technologie węglowe - geologiczne aspekty podziemnego składowania CO2 i przetwarzania węgla". Było to pierwsze tego typu spotkanie w Europie po opublikowaniu w styczniu 2008 r. i zaaprobowaniu w marcu 2008 r. na szczycie Unii Europejskiej pakietu klimatycznego.

Miło nam też poinformować, że wśród studentów uhonorowanych tegorocznymi stypendiami ministra nauki i szkolnictwa wyższego za osiągnięcia w nauce i za wybitne osiągnięcia w sporcie znalazło się 66 reprezentantów Uniwersytetu Śląskiego. Uroczystość wręczenia dyplomów odbyła się 14 marca.