Nowe książki - Maj 1996

W Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego ukazały się:

P r a c e    n a u k o w e

KULTURA I SZTUKA. Polska kultura ziemiańska. Szkice i rozprawy. Red. Ewa Kosowska. Katowice 1995, bibl., rez., sum., 6 zł.

Symbole kulturowe, komunikacja społeczna, społeczności regionalne. Studia. Red. Irena Bukowska-Floreńska. Katowice 1995, bibl., rys., sum., Zsfg., 7 zł

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Studia bibliograficzne. T. 9. Prace ofiarowane Adamowi W. Jaroszowi. Red. Bronisław Zyska i Irena Socha. Katowice 1995, bibl., fot., tab., indeks, rez., sum., 9 zł

Mariola Jarczykowa: Książka i literatura w kręgu Radziwiłłów birżańskich w pierwszej połowie XVII wieku. Katowice 1995, bibl., sum., rez., 6, 5o zł

LITERATUROZNAWSTWO. Twórczość literacka i filmowa Jana Józefa Szczepańskiego. Red. Stefan Zabierowski. Katowice 1995, indeks, fot., sum., Zsfg., 8 zł

S k r y p t y

CHEMIA. Józef Śliwiok, Bożena Kocjan: Materiały pomocnicze do zajęć dydaktycznych z podstaw chemii. Wydanie trzecie poprawione. (Skrypt jest przeznaczony dla studentów I roku chemii uniwersyteckiej). Katowice 1995, lit., rys., tab., 3 zł.